Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Téma

Prioritou CzechMed je přispívat ke kultivaci trhu v oblasti zdravotnických prostředků na českém trhu. Cílené aktivity vyvíjí především v 6 oblastech – legislativa, ekonomika, inovace, etika, bezpečnost, kvalita. Bližší stanovisko k jednotlivým tématům naleznete níže.

Legislativa

Při přípravě legislativy a nových regulačních rámců je třeba zohlednit několik důležitých prvků. Bezpečnost pacientů je nekompromisně prioritou.

Ekonomika

Aktuální vývoj je charakterizován napjatou ekonomickou situací a snahou o další zvýšení efektivity při správě veřejných prostředků. Dnes se ve zdravotnictví v Česku spotřebuje 270 miliard Kč ročně.

Inovace

Žijeme v průměru o 4 až 6 let déle, než jsme se dožívali před 30 lety. Očekává se, že lidé narození po roce 2000 se budou běžně dožívat dokonce 100 let.

Etika

Asociace CzechMed vydala Směrnici o spolupráci se zdravotníky, která je doporučením týkajícím se spolupráce členů asociace s institucemi či jednotlivci, kteří nakupují, pronajímají, doporučují, používají, upravují k náku...

Bezpečnost

Jednorázové zdravotnické prostředky nejsou vyvíjeny pro opakované použití. Při jejich vývoji se předpokládá, že budou použity dle doporučení jen jednou a u jednoho pacienta.

Kvalita

Aktuální vývoj je charakterizován napjatou ekonomickou situací a snahou o další zvýšení efektivity při správě veřejných prostředků. Ministerstvo zdravotnictví začátkem roku 2011 zveřejnilo dokument s názvem Protikorupční...