Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Členství

Členem asociace CzechMed se může stát výrobce či dovozce zdravotnických prostředků, který působí na trhu v České republice. CzechMed nabízí svým členům možnost vzájemné komunikace a výměny zkušeností při plném respektování pravidel svobodné hospodářské soutěže. Asociace pořádá nebo zprostředkovává pro své členy vzdělávací akce zaměřené na konkrétní oblasti zdravotnických prostředků, jakými jsou např. legislativa, financování a úhrady zdravotnické péče, uvádění výrobků na trh, celní problematika.

Bližší informace o hodnotě, kterou CzechMed přináší svým členům naleznete v brožuře. Ke stažení česká / anglická verze.

Proč se stát členem

Asociace má jako celek silnější vyjednávací pozici vůči významným stakeholderům než jednotlivé společnosti. Hájí názory svých členů, kteří představují přibližně 30 procent trhu zdravotnických prostředků a technologií v Č...

Reference členů

CzechMed je respektovaným a plně kompetentním partnerem pro všechny významné subjekty systému zdravotní péče v České republice.