Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Proč se stát členem

Asociace má jako celek silnější vyjednávací pozici vůči významným stakeholderům než jednotlivé společnosti. Hájí názory více než 30 členů, kteří představují přibližně 30 procent trhu zdravotnických prostředků a technologií v ČR.

Členství v asociaci nabízí nový rozměr úspěšnějšího prosazování zájmů, které jsou společné všem.

Široká členská základna nabízí prostor pro sdílení zkušeností a know-how, přístup k informacím.

Do činnosti asociace se mohou členské společnosti aktivně zapojovat a tím ovlivňovat i její směřování. Iniciativa je vítána v jednotlivých pracovních skupinách, které řeší aktuální témata českého zdravotnictví.

Prostřednictvím asociace se mohou jednotlivé členské společnosti seznámit s významnými stakeholdery českého zdravotnictví.

Asociace CzechMed je odbornou autoritou v oblasti zdravotnictví. Mezi její pravidelné aktivity patří publikační činnost, osvěta zdravotnických témat prostřednictvím médií, monitoring klíčových zdravotnických témat, pořádání odborných setkání a konferencí, analýza a zprostředkování exkluzivních informací členům.

Členství v asociaci žádnou z členských společností a organizací nijak neomezuje ani nesvazuje v aktivitách plynoucích z jejího výzkumného, vývojového a výrobního potenciálu.

Uvítáme i váš zájem o členství v asociaci CzechMed – její řady jsou vám otevřeny.

Bližší informace o hodnotě, kterou CzechMed přináší svým členům naleznete v brožuře. Ke stažení česká / anglická verze.