Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Reference členů

"Jedno heslo praví: 'Řiď, nebo budeš řízen.' Druhá varianta bohužel nastává bez zkušenosti a dobrých informací. A právě přístup k strategicky důležitým informacím, ke zkušenostem ostatních, je pro mne neocenitelnou hodnotou členství. Třešničkou na dortu a příjemným překvapením je otevřenost členů, chuť sdílet a spolupracovat na agendě, kterou společně utváříme. Dostat navíc odpověď na otázku přímo od prezidenta odborné společnosti, odborné právní kanceláře nebo od ministra, rozhodně nepovažuji za samozřejmost."

Martin Holub (společnost 3M)

 

"Naše společnost je zakládajícím členem CzechMed a považujeme za naprosto přirozené, že jsme stále členem, který nejen využívá výhody, ale také se aktivně zapojuje do chodu asociace. Právě aktivním členům přináší členství vyšší přidanou hodnotu. Když máme problém, snažíme se jej společně vyřešit a asociace se za nás postaví. Máme přístup až na nejvyšší místa státní správy, kam jsou mnohdy dveře 'pouze' firmám zapovězeny. Co je ale pro naši firmu globálního rozměru zásadní, že se díky asociaci podílíme na formování legislativního, úhradového a etického prostředí, které přináší transparentnost, předvídatelnost a udržitelnost našeho podnikání na českém trhu." 

Monika Hradecká (společnost Essity Czech Republic s.r.o.)

 

"CzechMed je pro mne profesionální platformou, ve které mohu sdílet zkušenosti s klíčovými leadery ze světa zdravotnických prostředků a zároveň pozitivně ovlivňovat byznysové prostředí, ve kterém se pohybujeme a podnikáme." 

Tomáš Kolář (společnost LINET Group S.E.)

 

„Pro každou firmu podnikající v oblasti zdravotnických prostředků je CzechMed přirozeně tím prvním partnerem pro její růst a ochranu. CzechMed má díky dlouholeté profesionální činnosti vytvořené důvěryhodné jméno, skvělou reputaci a nezastupitelné místo na trhu zdravotnických prostředků. Asociace funguje velmi profesionálně – má dobře nastavenou strukturu, board, pravidelná jednání, pracovní skupiny, které řeší aktuální témata. Má ohromnou váhu u stakeholderů jako jsou zástupci ministerstev a pojišťoven – což potvrzuje skutečnost, že s názorem CzechMed u důležitých jednání dlouhodobě a pravidelně počítají. CzechMed je velmi konkrétní a praktický – každodenní aktivity pomáhají růst a chránit.“

Jiří Pavlíček (společnost Aspironix s.r.o.)

 

„Asociace CzechMed je klíčovým subjektem v oblasti zdravotnických prostředků v České republice. Její dlouhodobé a systematické úsilí podporuje rozvoj trhu a zvyšuje dostupnost kvalitních technologií pro zdravotnické profesionály a pacienty. Expertní přístup prezidenta asociace společně s aktivitou členských firem tvoří vysokou odbornou úroveň, díky které je CzechMed významným partnerem státní správy, odborných lékařských společností a pacientských sdružení.“

Michal Maštalíř (společnost ConvaTec Česká republika s. r. o.)

 

Po niekoľkých rokoch skúseností priamo v predsedníctve to vidím nasledovne: „Hodnota členstva v asociácii záleží od miery angažovanosti každej spoločnosti. Aby mohli členské spoločnosti maximalizovať hodnotu, ktorú im asociácia môže priniesť, musia byť jej aktívnymi členmi, predovšetkým v pracovných skupinách. Aktívni členovia tak majú jedinečnú možnosť formovať pozície priemyslu zdravotníckych pomôcok v oblasti tvorby legislatívy, regulácií, alebo obchodného prostredia a komunikovať ich priamo s ministerstvom zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami, alebo s významnými zamestnávateľskými organizáciami.“

Radoslav Stilla (společnost Coloplast)

 

“Stejně jako správnou pojišťovnu oceníme až v okamžiku, kdy se nám stane nějaká škodní událost, tak stejně tak přínos členství v CzechMedu oceníme především tehdy, kdy se mění prostředí, které ovlivňuje fungování naší společnosti. A že je v posledních letech stále co řešit.

Výhodou našeho členství je navíc to, že svojí vlastní aktivitou jsme schopni přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí v oblasti zdravotnických prostředků, a být tak z pohledu naší budoucnosti aktivním “hybatelem” a ne pouze ‚hýbaným‘. Můžeme se přitom opřít o cenné informace, kontakty a odborné znalosti a profesionální přístup jak ve vedení asociace, tak na straně jednotlivých členských společností.”

Miroslav Vázler (společnost Kimberly-Clark, s.r.o.)