Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

CzechMed: 235 000 obyvatel EU starších 65 let každý rok zbytečně zemře na následky banálních zranění

25. 05. 2017

Praha, dne 25. května 2017 – CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, upozorňuje na téma stárnoucí populace, kterému Evropa čelí. 235 000 lidí z členských států EU každým rokem zbytečně zemře na následky banálních zranění. Zranění jsou druhou nejčastější příčinou ztráty života v zemích EU. Lidé starší 65 let jsou ke zraněním náchylnější vlivem různých zdravotních problémů, zhoršenému zraku či horší stabilitě při chůzi. Senioři mají nižší schopnost rekonvalescence. Pády jsou nejzávažnějším problémem. Kombinace osteoporózy, celkově chatrného zdraví a delšího pobytu v nemocnici vede k vyšší mortalitě.

Česká republika získala bronzovou medaili v největším počtu úmrtí vlivem pádů. Lidé starší 60 let tvoří 18,6 procent populace EU. Zranění s následkem smrti u této věkové skupiny představuje 28,2 procent. Díky stárnoucí populaci v Evropě lze očekávat, že se problém zranění s následkem smrti bude zvyšovat. Zranění s následkem smrti v zemích EU představuje průměrně 45 úmrtí na 100 000 obyvatel. Mezi země s celkově nejnižším počtem zranění s následkem smrti patří Španělsko, Řecko a Holandsko. Naopak nejhůře jsou na tom Maďarsko, Finsko a Česká republika. 

Úmrtnost vlivem pádů na 100 000 obyvatel ve věku 65+ dle pohlaví v zemích EU

170525 Pady graf

(zdroj: Healthyageing.eu) 

„Není ani tak důležité kolika let se dožijeme, ale v jaké kvalitě. Byť je zažité povědomí o tom, že se již narodíme s dlouhověkou predispozicí, není tomu tak. Praxe ukazuje, že daleko větší vliv na naše zdraví má směsice různých faktorů a dlouhodobé pěstování zdraví. Faktory jako kvalita životního prostředí můžeme ovlivnit méně, ale jsou i takové, které máme plně v kompetenci. Vyvážená a pravidelná strava, absence tabáku a alkoholických nápojů, pravidelný spánek a pohyb či sociální kontakt. To jsou jen střípky, které můžeme každý den pěstovat a povedou k celkově lepší kondici,“ upozorňuje prezident asociace CzechMed MUDr. Miroslav Palát, MBA.

* * *

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Forum, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Forum zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 3,8 miliardy EUR (tj. více než 110 miliard CZK) a zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 80 % odvětví, proto MedTech Forum usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy.

 

Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát

Prezident CzechMed

Mobil: +420 724 513 950

E-mail: info@czechmed.cz

 

PhDr. Petra Ulrichová

RENOIR Public Relations

Mobil: +420 777 574 611

E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz