Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

CzechMed: Slavte s námi! Medtech Week 2018

07. 06. 2018

Praha, dne 7. června 2018 – CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, se jako řádný člen evropské asociace MedTech Europe zapojila do osvětové akce #MedtechWeek 2018. MedTech Europe usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. Zdravotnické prostředky zanechávají nezapomenutelnou stopu. Můžete je snadno identifikovat, jsou všude kolem Vás. Když navštívíte nemocnici nebo ordinaci lékaře – vše, co není pilulkou, je zdravotnickým prostředkem. Pojďte si s námi připomenout význam a nezastupitelné místo zdravotnických prostředků v každodenní péči. 

MTW2018 Banner website generic

Evropská skupina MedTech Europezastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Europe zprostředkovává názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 7 – 12 procent obratu. MedTech Europe usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. V Evropě existuje 27 000 společností, které zaměstnávají na 675 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 95 % odvětví. 

Přehled výdajů na evropské zdravotnictví

Evropské výdaje na zdravotnictví 2017 - 7,2 % zdravotnické technologie (6,5 % představují zdravotnické prostředky), 0,7 % diagnostika in vitro, 15,9 % farmaceutika, 76,9 % náklady na péči. (Zdroj: MedTech Europe - The European Medical Technology Industry – in figures / 2018)

MedTech Europe ekonomika

V Evropě tvoří výdaje na zdravotnictví přibližně   10 % HDP. Okolo 7,2 % z rozpočtu na zdravotnictví představují výdaje na zdravotnické prostředky, což je méně než 1 % HDP. Výdaje na zdravotnické prostředky v jednotlivých zemích Evropy se značně liší, pohybují se od 5 do 10 % z celkových výdajů na zdravotnictví. Náklady na zdravotnické technologie v Evropě na osobu a rok představují přibližně 203 EUR (vážený průměr).

Pryč je doba, kdy se léčilo doslova holýma rukama. Zdravotnické prostředky představují nedílnou součást současné medicíny, jsou využívány téměř při každém medicínském výkonu. Potvrzuje to i číslo 500 000 – takové je množství zdravotnických prostředků, které se vyskytují na evropském trhu. Přitom ale medicínské technologie představují méně než 7 % celkových výdajů ve zdravotnictví – což je velmi skromný podíl ve srovnání s benefitem, který tyto technologie lidstvu poskytují. 

Evropský export zdravotnických prostředků 

(Zdroj: MedTech Europe - The European Medical Technology Industry – in figures / 2018)

Medtech export

 

“V letošním roce očekáváme významnou změnu v oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Doslova na spadnutí je příprava nové legislativní úpravy, která by měla vnést po dlouhých letech transparentní a flexibilní řád do oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Další neméně důležitou oblastí, kde očekáváme změny, je zvýšení významu kvality při realizaci veřejných zakázek. Rádi bychom na toto téma otevřeli veřejnou diskusi. Jen nezkušený hospodář totiž přihlíží při nákupu jen na nejnižší možnou cenu, protože ví, že není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci. V tomto duchu chceme na praktických příkladech demonstrovat neefektivitu a hrozící rizika při nákupu bez ohledu na kvalitu,“ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.

* * *

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz) 

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Europe, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Europe zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 7 – 12 procent obratu. Zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 95 % odvětví, proto MedTech Europe usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy.

 

Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát

Prezident CzechMed

Mobil: +420 724 513 950

E-mail: info@czechmed.cz

 

PhDr. Petra Ulrichová

RENOIR Public Relations

Mobil: +420 777 574 611

E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz