Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Distancujeme se od vyjádření v článku „Past zvaná berle a protézy“ publikovaného v časopise Květy č. 37/2018

14. 09. 2018

Asociace CzechMed a její prezident MUDr. Miroslav Palát se distancují od vyjádření, které bylo publikováno v časopise Květy č. 37/2018 dne 13. 9. 2018. Článek „Past zvaná berle a protézy“ obsahuje fiktivní citace. Asociace CzechMed ani její prezident MUDr. Miroslav Palát se nikde tímto způsobem veřejně nevyjádřil k sněmovnímu tisku č. 199 – současně projednávaná novela zákona č. 48/1997 Sb. (O všeobecném zdravotním pojištění).

 

“Nyní předkládaná novela zákona č. 48/1997 Sb. (O všeobecném zdravotním pojištění) je výsledkem mnoha měsíční práce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Na její tvorbě se podíleli zdravotní pojišťovny, lékaři, pacienti i zástupci průmyslu zdravotnických prostředků. Z pohledu dodavatelů má úhradová novela lepší i slabší stránky. Určitě však představuje kompromis, na kterém se dodavatelé podíleli, a proto jej ctí jako dohodu. Asociace CzechMed předkládanou novelu zákona č. 48/1997 Sb., která nyní vstupuje do 2. čtení ve sněmovně, podporuje. Po vydavatelství Vltava Labe Media, které vydává časopis Květy, budeme žádat publikování veřejné omluvy v následujícím vydání (na stánku 20. 9. 2018),“ upřesňuje prezident asociace CzechMed, MUDr. Miroslav Palát, MBA.

* * *

 

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

 

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Forum, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Forum zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 3,8 miliardy EUR (tj. více než 110 miliard CZK) a zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 80 % odvětví, proto MedTech Forum usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)

 

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy.

 

Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát

Prezident CzechMed

Mobil: +420 724 513 950

E-mail: info@czechmed.cz

 

PhDr. Petra Ulrichová

RENOIR Public Relations

Mobil: +420 777 574 611

E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz