Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Jiří Pavlíček se stal novým předsedou asociace CzechMed

30. 05. 2018

Ing. Jiří Pavlíček byl zvolen předsedou asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků. Štafetu převzal od Ing. Tomáše Koláře, MBA, který zastává pozici CEO a Managing Director společnosti Linet. Ing. Jiří Pavlíček je majitelem společnosti Aspironix a dlouhá léta působil jako Managing Director Johnson&Johnson ČR.V současnosti asociace sdružuje okolo 20 členských organizací a institucí zaměstnávajících více než 5 000 pracovníků a vykazuje obrat téměř 6,5 miliardy korun, což představuje přibližně čtvrtinu trhu zdravotnických prostředků v České republice. Prostřednictvím evropské asociace MedTech Europe má možnost sdílet know-how a spoluutvářet prostředí i v rámci celé Evropské unie.

“Jsem hrdý na to, že v asociaci CzechMed působím s krátkou přestávkou již 20 let. Za těchto 20 let jsme zažili v oblasti zdravotnických prostředků nesčetnou řadu skvělých období, jakož i řadu situací, které nám přinesly vrásky. Nicméně jsem si jist, že právě aktivity CzechMed přispěly k růstu členských firem a rozvoji trhu se zdravotnickými prostředky velmi výraznou měrou. Naše zdravotnictví se mění každým rokem a zajisté nás čekají výrazné změny i do budoucna. Vnímáme narůstající požadavky regulátorů, tlak na snižování nákladů, potřeby lékařů a pacientů na kvalitní produkty a péči. Nové technologie jsou jedním z klíčových hnacích motorů těchto změn a je skvělé být, jakožto členové CzechMed, přímo ve středu dění. V letošním roce jsme si jako jeden z klíčových cílů asociace vytýčili zdvojnásobit počet členů CzechMed. Věřím v týmovou spolupráci. Úspěchy CzechMed za posledních 20 let jsou toho krásným příkladem,“ upřesnil Ing. Jiří Pavlíček, předseda asociace CzechMed. 

CzechMed letos slaví 20. výročí od svého založení.Za tuto dobu se vyměnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR již 20 ministrů a zdravotnictví se posunulo významným skokem kupředu. Pryč je doba, kdy se léčilo doslova holýma rukama. Zdravotnické prostředky představují nedílnou součást současné medicíny, jsou využívány téměř při každém medicínském výkonu. Potvrzuje to i číslo 500 000 – takové je množství zdravotnických prostředků, které se vyskytují na evropském trhu. Přitom ale medicínské technologie představují méně než 7 % celkových výdajů ve zdravotnictví – což je velmi skromný podíl ve srovnání s benefitem, který tyto technologie lidstvu poskytují.

“V letošním roce očekáváme významnou změnu v oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Doslova na spadnutí je příprava nové legislativní úpravy, která by měla vnést po dlouhých letech transparentní a flexibilní řád do oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Další neméně důležitou oblastí, kde očekáváme změny, je zvýšení významu kvality při realizaci veřejných zakázek. Rádi bychom na toto téma otevřeli veřejnou diskusi. Jen nezkušený hospodář totiž přihlíží při nákupu jen na nejnižší možnou cenu, protože ví, že není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci. V tomto duchu chceme na praktických příkladech demonstrovat neefektivitu a hrozící rizika při nákupu bez ohledu na kvalitu,“ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.

* * *

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Forum, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Forum zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 3,8 miliardy EUR (tj. více než 110 miliard CZK) a zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 80 % odvětví, proto MedTech Forum usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy.

Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát

Prezident CzechMed

Mobil: +420 724 513 950

E-mail: info@czechmed.cz

 

PhDr. Petra Ulrichová

RENOIR Public Relations

Mobil: +420 777 574 611

E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz