Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Jiří Pavlíček zvolen předsedou asociace CzechMed

02. 04. 2019

Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, volila nové předsednictvo. Předsedou se stal Ing. Jiří Pavlíček (Aspironix s.r.o.). Na pozici místopředseda byly zvoleny Monika Hradecká (Essity Czech Republic s.r.o.) a Michala Malát (Johnson&Johnson, s.r.o.). Dalšími členy předsednictva jsou Radoslav Štilla (COLOPLAST A/S odštěpný závod), Michal Maštalíř (ConvaTec Česká republika s.r.o.), Tomáš Kolář (L I N E T spol. s r.o.) a Ondřej Trdlica (Medtronic Czechia s.r.o.).

„Pro každou firmu podnikající v oblasti zdravotnických prostředků je CzechMed přirozeně tím prvním partnerem pro její růst a ochranu. CzechMed má díky dlouholeté profesionální činnosti vytvořené důvěryhodné jméno, skvělou reputaci a nezastupitelné místo na trhu zdravotnických prostředků. Dobré jméno u stakeholderů potvrzuje skutečnost, že s názorem CzechMed u důležitých jednání dlouhodobě a pravidelně počítají jak zástupci ministerstev, tak pojišťovny, pacienti i odborníci ve zdravotnictví. CzechMed je velmi konkrétní a praktický. Mou prioritou je posilování role CzechMed skrze nárůst členské základy a rozvoje aktivit asociace na trhu,“ upřesňuje Ing. Jiří Pavlíček, předseda asociace CzechMed.

V současnosti asociace sdružuje okolo 27 členských organizací a institucí zaměstnávajících více než 5 000 pracovníků s obratem téměř 6,5 miliardy korun, což představuje přibližně třetinu trhu zdravotnických prostředků v České republice. Prostřednictvím evropské asociace MedTech Europe má možnost sdílet know-how a spoluutvářet prostředí i v rámci celé Evropské unie.

Asociace CzechMed působí v českém zdravotnictví již 21 let. „Jako zástupci inovativního průmyslu seaktivně podílíme na kultivaci podnikatelského prostředí ve zdravotnictví. Aktuálně se intenzivně věnujeme otázce uplatňování kvalitativních kritérií ve veřejném nakupování nemocnic. S tímto tématem přímo souvisí problematika vstupu nových inovativních řešení na český trh a zajištění jejich dostupnosti pacientům. Od loňského roku platí nový etický kodex, který významně posunul etiku podnikání v oblasti finanční podpory vzdělávání zdravotnických pracovníků. V letošním roce byla ustanovena nová pracovní skupina, která si klade za cíl zvýšit informovanost a atraktivitu průmyslu zdravotnických prostředků v očích absolventů či zájemců o zaměstnání. Pohybujeme se v dynamickém a pestrém prostředí,“ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.

* * *

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Forum, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Forum zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 3,8 miliardy EUR (tj. více než 110 miliard CZK) a zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 80 % odvětví, proto MedTech Forum usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy.

 

Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát

Prezident CzechMed

Mobil: +420 724 513 950

E-mail: info@czechmed.cz

 

PhDr. Petra Ulrichová

RENOIR Public Relations

Mobil: +420 777 574 611

E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz