Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

CzechMed: Veřejné zakázky – Chorvatům kuráž nechybí

19. 06. 2017

Praha, dne 19. června 2017 – CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, upozorňuje na sérii odborných seminářů, která odstartovala v Jihlavě. Hlavní téma – Jak zohlednit hodnotu ve veřejném nakupování? V Čechách je stále dominantním kritériem výběru cena – uvedlo to 90 procent respondentů. Není dobrého hospodáře, který nakupuje jen to nejlevnější. Kolik odvahy potřebujeme pro kvalitní zakázky? Inspiraci hledejme v úspěšných projektech – Chorvatsko vypsalo v letošním roce tendr pro 29 nemocnic na 35 skupin kloubních implantátů, kde kvalita reprezentuje 44 procent váhy hodnotících kritérií.

Ekonomicky nejvýhodnější nákup dle metodiky MEAT(Most Economically Advantageous Tender) je založen na hledání optimální kombinace funkčních vlastností výrobku, provozních nákladů, servisu a ceny. S ohledem na konkrétní nákup je možné definovat celou řadu parametrů, které by měl budoucí výrobek splňovat. Lze zařadit i ekologické či sociální faktory. Cena je významným rozhodovacím parametrem, ale nemůže být jediným kritériem nákupu. Rozšíření nákupního rozhodování dle nové evropské směrnice 2014/24/EÚ na více parametrů zajistí vyšší udržitelnost a kvalitu. 

 „Na základě sondy, kterou jsme provedli mezi nákupčími nemocnic jsme zjistili, že 90 % respondentů může poptávat i podle jiných kritérií, než je cena. Nicméně stále panuje jakási obava, která v praxi bohužel přináší to, že cena tvoří rozhodující a často jediné kritérium při veřejném nakupování ve zdravotnictví. Není však dobrého hospodáře, který nakupuje jen podle nejnižší ceny. Nemusíme chodit daleko pro příklady z běžného života, kdy při nákupu hledáme optimální poměr mezi kvalitou a cenou. Proč by stejný princip neměl platit i ve zdravotnictví,“ upozorňuje prezident asociace CzechMed MUDr. Miroslav Palát, MBA.

„V reportu Evropské komise je uvedeno, že 85 procent zakázek v českém zdravotnictví je soutěženo pouze na cenu. Problém vidím v tom, že v roce 2015 mělo 55 procent zakázek pouze jednoho uchazeče nebo bylo realizováno formou jednacího řízení bez uveřejnění. Jinými slovy to znamená, že ve více než polovině z nich ve zdravotnictví žádná soutěž neproběhla. Kvalita by měla být zohledněna již v úhradách, pak by rozhodně byla větší motivace nemocnic nakupovat kvalitnější produkty,“ uvedl na semináři Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, tajemník ministra financí ČR.

„Variabilita lidského těla je enormní, proto je odebírání jen jednoho produktu špatně. Nejdražší je léčba komplikací. Kvalitní výrobky je tedy třeba oddělit od nekvalitních. Tento proces začíná ještě před vypsáním výběrového řízení. Popsání kritérií výběru je náročný proces, proto by do něj měly vstoupit i odborné společnosti,“ upřesňuje Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., FN Brno, předseda České chirurgické společnosti.

Chorvatsko: Chvilku to trvalo, ale podařilo se. Dalo by se říci, že díky paličatosti jednoho chorvatského chirurga, se dnes pacienti mohou těšit na kvalitu. Po mnoha letech snažení byl nedávno vypsán tendr pro 29 nemocnic (čili má charakteristiku národního tendru), pro které je vybíráno 35 skupin kloubních implantátů a spotřebního materiálu. Hodnotící kritéria: 44 % cena, 39 % kvalita, 17 % dodatečné vlastnosti.

Klíčovými předpoklady k realizaci veřejného nákupu dle metodiky MEAT je ochota spolupráce, přesná definice funkčních parametrů výrobku a intenzivní komunikace mezi jednotlivými odděleními zdravotnického zařízení.

 

* * *

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Forum, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Forum zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 3,8 miliardy EUR (tj. více než 110 miliard CZK) a zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 80 % odvětví, proto MedTech Forum usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy.

 

Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát

Prezident CzechMed

Mobil: +420 724 513 950

E-mail: info@czechmed.cz

 

PhDr. Petra Ulrichová

RENOIR Public Relations

Mobil: +420 777 574 611

E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz