Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Společnost Arthrex se stala novým členem CzechMed

25. 04. 2019

Novým členem asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, se stala společnost Arthrex, světový leader v oblasti vývoje ortopedických a artroskopických produktů a vzdělávání zdravotnických profesionálů. Společnost Arthrex patří k inovátorům ve svém oboru, každým rokem registruje více než 1000 patentů na nové výrobky či operační techniky v oblasti artroskopie a sportovní medicíny. Artroskopie je endoskopická vyšetřovací metoda, která umožňuje přesnou diagnostiku onemocnění či poranění kloubů a jejich ošetření. 90 procent produktů je vyráběno v USA a distribuováno do více než 100 zemí po celém světě. Hlavním mottem společnosti je „pomáhat chirurgům v lepší péči o pacienty“.

„Jsme rádi, že jsme se stali členy asociace CzechMed. Vnímám silnou roli CzechMedu, jakožto organizace, která pomáhá v České republice prosazovat inovativní možnosti léčby pacientů, a také je pozitivně vnímaným partnerem jak ve vztahu ke státním institucím, tak k pacientům a pacientským organizacím. V DNA firmy Arthrex je neustálá inovace operačních postupů s cílem minimalizovat invazivitu zákroků a dobu léčby pacientů. S tím sovisí i kontinuální edukace zdravotnického personálu, který musí být v těchto nových postupech řádně proškolen. Jsme si jisti, že právě CzechMed je organizací, která tyto hodnoty dlouhodobě pomáhá prosazovat, s cílem zefektivnit zdravotní péči pro všechny pacienty,“ upřesňuje Ing.Tomáš Mucha, generální ředitel společnosti Arthrex s.r.o.

* * *

 

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

 

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Forum, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Forum zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 3,8 miliardy EUR (tj. více než 110 miliard CZK) a zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 80 % odvětví, proto MedTech Forum usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)

 

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy.

 

Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát

Prezident CzechMed

Mobil: +420 724 513 950

E-mail: info@czechmed.cz

 

PhDr. Petra Ulrichová

RENOIR Public Relations

Mobil: +420 777 574 611

E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz