Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

CzechMed: Miroslav Palát zvolen do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

14. 05. 2019

MUDr. Miroslav Palát, MBA prezident Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, byl zvolen do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

„Jsem vděčný za zvolení do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Asociace CzechMed je řádným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR od roku 2015 a zvolení do představenstva pro nás znamená silnější hlas a příležitost posouvat nejen zdravotnický průmysl kupředu. Zdravotnictví je svérázným sektorem ekonomiky, a to ekonomiky znalostní a ekonomiky služeb. Je to nejen trh, ale i politikum, se kterým se vyhrávají a prohrávají volby. Představuje potenciál pro průmysl, jak se profilovat v inovativních řešeních, ale i celospolečenskou výzvu, jak se účastnit systému péče o zdraví,“ komentuje ke svému zvolení MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed

* * *

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice.SPČRje největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Zastupuje zájmy 11 tisíc českých firem, které zaměstnávají 1,3 milionu lidí. Svaz sdružuje 32 oborových asociací, které zastupují hlavní odvětví českého průmyslu. Přímými členy je také více než 140 významných průmyslových firem. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČRhájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.(Více informací získáte na stránkách www.spcr.cz)

 

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

 

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Europe, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Forum zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 3,8 miliardy EUR (tj. více než 110 miliard CZK) a zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 80 % odvětví, proto MedTech Forum usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtecheurope.org)

 

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy.

 

 

Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát

Prezident CzechMed

Mobil: +420 724 513 950

E-mail: info@czechmed.cz

 

PhDr. Petra Ulrichová

RENOIR Public Relations

Mobil: +420 777 574 611

E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz