Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

O nás

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, je zájmovým sdružením právnických osob, které na české scéně působí již od roku 1998. Asociace CzechMed je dynamicky se rozvíjející organizací, která svým zaměřením a pestrostí aktivit odráží širokou škálu zdravotnických technologií, jejich výrobců a poskytovatelů. Členství v asociaci přináší možnost vzájemné výměny zkušeností a know-how.

Ve srovnání s jednotlivými subjekty je asociace silnějším partnerem nejrůznějších institucí a organizací v rámci národní i mezinárodní kooperace. Prostřednictvím evropské asociace MedTech Europe má možnost sdílet know-how a spoluutvářet prostředí i v rámci celé Evropské unie. V současnosti asociace sdružuje okolo 20 členských organizací a institucí zaměstnávajících více než 5 000 pracovníků a vykazuje obrat téměř 6,5 miliardy korun, což představuje přibližně čtvrtinu trhu zdravotnických prostředků v České republice. Vizí CzechMed je být respektovaným partnerem při jednáních se státními institucemi, zdravotnickými organizacemi i laickou veřejností.

Asociace CzechMed je otevřena všem novým zájemcům, kteří chtějí mít blíže k dialogu s významnými partnery v oblasti zdravotnictví.

Bližší informace o hodnotě, kterou CzechMed přináší svým členům naleznete v brožuře. Ke stažení česká / anglická verze.

Poslání CzechMed

CzechMed nabízí svým členům možnost vzájemné komunikace a výměny zkušeností při plném respektování pravidel svobodné hospodářské soutěže. Asociace pořádá nebo zprostředkovává pro své členy vzdělávací akce zaměřené na kon...

MedTech Europe (dříve Eucomed)

CzechMed je členem evropské asociace zastupující průmysl zdravotnických prostředků a technologií MedTech Europe. Asociace MedTech Europe vznikla v říjnu 2012 jako aliance tvořená dvěma organizacemi - EDMA, která zastupuj...

Etický kodex

Cílem této směrnice je poskytnout doporučení týkající se spolupráce členů asociace CzechMed s institucemi či jednotlivci, kteří nakupují, pronajímají, doporučují, používají, upravují k nákupu či pronájmu nebo předepisují...

Kalendář akcí

Zajímají vás odborné akce a události ve vztahu k Czechmed? Nahlédněte do diáře.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny CzechMed byly vytvořeny za účelem hlubšího a dlouhodobějšího řešení základních problémových okruhů zdravotnických prostředků a technologií.