Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Etický kodex

Směrnice o spolupráci se zdravotníky

Cílem této směrnice je poskytnout doporučení týkající se spolupráce členů asociace CzechMed s institucemi či jednotlivci, kteří nakupují, pronajímají, doporučují, používají, upravují k nákupu či pronájmu nebo předepisují zdravotnické prostředky členů asociace CzechMed.

Mezi členy asociace CzechMed a zdravotníky existuje celá řada forem spolupráce, které zvyšují úroveň lékařské vědy a zlepšují péči o pacienta. Patří sem:

  • Podpora léčebných technologií. Vývoj nových zdravotnických prostředků a zlepšování stávajících produktů jsou často výsledkem spolupráce mezi členy a zdravotníky. Inovace a kreativita jsou pro vývoj zdravotnických prostředků nezbytné a jsou často uskutečňovány mimo prostory firem vyrábějících zdravotnické prostředky.
  • Bezpečné a efektivní použití lékařských technologií. Použití často vyžaduje, aby členové poskytli zdravotníkům vhodné pokyny, školení, praktický nácvik, služby a technickou podporu. Regulační úřady dokonce mohou vyžadovat takové proškolení jako podmínku schválení produktu.
  • Výzkum a vzdělávání. Podpora lékařského výzkumu, vzdělávání a rozšiřování odborných znalostí členů asociace přispívá mimo jiné k bezpečnosti pacientů a zvyšuje jejich zájem o nové technologie.

Členové jsou si vědomi, že k tomu, aby odvětví zabývající se zdravotnickými technologiemi/prostředky bylo schopno pokračovat ve spolupráci se zdravotníky, je nutné dodržovat platné zákony a etické standardy. Členové rovněž musí respektovat povinnost zdravotníků nezávisle rozhodovat o léčbě a ve svých obchodních vztazích s nimi jednat eticky a se společenskou odpovědností.

Tato směrnice určuje standardy platné pro různé typy vztahů se zdravotníky. Nenahrazuje ani není nadřazena českým zákonům či jiným nařízením nebo profesním kodexům (včetně firemních kodexů), které kladou speciální požadavky na členy a zdravotníky zapojené do určitých činností. Všichni členové musí zajistit, že jejich spolupráce se zdravotníky je v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a profesními kodexy.

Plná verze Etického kodexu CzechMed ke stažení ZDE.