Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

MedTech Europe (dříve Eucomed)

CzechMed je členem evropské asociace zastupující průmysl zdravotnických prostředků a technologií MedTech Europe. Asociace MedTech Europe vznikla v říjnu 2012 jako aliance tvořená dvěma organizacemi - EDMA, která zastupuje diagnostiku in vitro a Eucomed, zastupující evropský průmysl zdravotnické techniky. MedTech Europe je chápána jako „odborná platforma“ pro celou oblast medicínských technologií a významný partner Evropské komise v diskuzích o budoucnosti medicíny a lékařské péče jako takové.

MedTech Europe zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice, prevenci, léčbě a zlepšují osudy nemocných a zdravotně postižených. Posláním asociace je, aby se moderní, inovativní a spolehlivé lékařské technologie staly dostupné pro více lidí. Současně pomáhá zdravotnickým systémům na cestě k jejich udržitelnosti. Asociace zastupuje přímo i nepřímo názory 25 000 firem, které působí na evropském trhu. Evropský průmysl zdravotnických prostředků a technologií má roční obrat více než 100 miliard EUR a zaměstnává na 575 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 90 procent odvětví.

Klíčovými hodnotami, které asociace zdůrazňuje, jsou inovace, kvalita a spolupráce. Průmysl vyrábějící medicínské technologie je jedním z nejinovativnějších průmyslových odvětví, je inovacemi doslova poháněn. Uvádí se, že průměrný životní cyklus produktu je zde kolem osmnácti měsíců – pak je nahrazen novým, lepším, výkonnějším, kvalitnějším. Nelze se tedy divit, jestliže evropský průmysl medicínských technologií reinvestuje do výzkumu a vývoje až 6,3 procent prostředků z prodejů, čili přibližně 3,8 miliardy EUR ročně.

Pro více informací navštivte http://www.medtecheurope.org.