Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Poslání CzechMed

CzechMed nabízí svým členům možnost vzájemné komunikace a výměny zkušeností při plném respektování pravidel svobodné hospodářské soutěže. Asociace pořádá nebo zprostředkovává pro své členy vzdělávací akce zaměřené na konkrétní oblasti zdravotnických prostředků, jakými jsou např. legislativa, financování a úhrady zdravotnické péče, uvádění výrobků na trh, celní problematika a další.

Hlavním posláním asociace CzechMed je:

  • hájit společné zájmy svých členů,
  • zvyšovat obecné povědomí pacientů, laické veřejnosti, zdravotnických profesionálů a orgánů státní správy o prostředí zdravotnických prostředků a technologií,
  • zlepšovat zdravotní péči přinášením inovativních zdravotnických prostředků a technologií,
  • důsledným dodržováním etických principů přispívat k transparentnosti a kredibilitě prostředí,
  • optimalizovat prostředí, podmínky a velikost trhu pro podnikání svých členských společností. 

Aktivity CzechMed jsou zaměřeny na zvyšování podílu výdajů na zdravotnické prostředky a technologie v celkových nákladech na zdravotnictví, protože vychází z přesvědčení, že jsou nositeli pokroku v medicíně a zárukou zlepšování zdraví, zdokonalování diagnostiky a léčby chorobných stavů, prodlužování a zlepšování kvality života pacientů.

Asociace CzechMed je řádným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a MedTech Europe, největšího evropského uskupení výrobců zdravotnické a zobrazovací techniky.

Bližší informace o hodnotě, kterou CzechMed přináší svým členům naleznete v brožuře. Ke stažení česká / anglická verze.