Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny CzechMed byly vytvořeny za účelem hlubšího a dlouhodobějšího řešení základních problémových okruhů zdravotnických prostředků a technologií. V současné době v rámci asociace fungují 4 pracovní skupiny:

Pracovní skupina ZUM (nemocniční)  zabývá se zvlášť účtovaným materiálem a nemocniční péčí

Pracovní skupina poukaz (ambulantní) – zabývá se poukazovými zdravotnickými prosřtředky a ambulantní péčí

Pracovní skupina 2 – sleduje právní normy v oblasti zdravotnických prostředků a usiluje o harmonizaci české legislativy v této oblasti s legislativou Evropské unie. Členové skupiny se aktivně podílejí na připomínkování zákonů a dalších legislativních norem a spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví ČR, SÚKL a dalšími příslušnými institucemi při řešení aktuálních problémů.

Pracovní skupina prostředí a etika – vznikla sloučením agendy dvou pracovních skupin  Komunikace a Etika. Pracovní skupina se zabývá otázkami komunikace. Mimo jiné také hledá tematické okruhy, které by přispěly k přiblížení CzechMedu odborné i laické veřejnosti. Asociace již několik let pravidelně aktualizuje vlastní etický kodex a tato pracovní skupina se zabývá jeho širšími a procesními souvislostmi.  Aktuálně se asociace věnuje i problematice veřejných nákupů prostřednictvím evropsky prověřené metodiky M.E.A.T.