Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny CzechMed byly vytvořeny za účelem hlubšího a dlouhodobějšího řešení základních problémových okruhů zdravotnických prostředků a technologií. V současné době v rámci asociace funguje 6 pracovních skupin:

Pracovní skupina nemocnice  zabývá se zvlášť účtovaným materiálem a nemocniční péčí. Řeší problematiku veřejných nákupů z pohledu zařazování kvalitativních parametrů do zadávací dokumentace. Věnuje se osvětě evropsky prověřené metodiky M.E.A.T. a Best Value Approach. Asociace CzechMed poskytuje předběžnou tržní konzultaci. Jde o komplexní profesionální službu, která pomůže, aby nemocnice získala nejvýhodnější řešení za vynaložené prostředky s minimální administrativní zátěží a v souladu s platnou legislativou. Více: www.predbeznatrznikonzultace.cz

Pracovní skupina ambulance – zabývá se poukazovými zdravotnickými prosřtředky a ambulantní péčí.

Pracovní skupina regulatory – sleduje právní normy v oblasti zdravotnických prostředků a usiluje o harmonizaci české legislativy v této oblasti s legislativou Evropské unie. Členové skupiny se aktivně podílejí na připomínkování zákonů a dalších legislativních norem a spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví ČR, SÚKL a dalšími příslušnými institucemi při řešení aktuálních problémů.

Pracovní skupina prostředí a etika – zabývá se otázkami komunikace. Mimo jiné také hledá tematické okruhy, které by přispěly k přiblížení CzechMedu odborné i laické veřejnosti. Asociace již několik let pravidelně aktualizuje vlastní etický kodex a tato pracovní skupina se zabývá jeho širšími a procesními souvislostmi.  Aktuálně byl odstartován komplexní a dlouhodobý projekt zaměřený na pravenci vzniku dekubitů v českých nemocnicích. Cílem je osvěta a pomoc při implementaci doporučených preventivních postupů do české nemocniční praxe.

Pracovní skupina Talent - cílem je posilovat sektor zdravotnických prostředků tak, aby byl zajímavý i pro talenty z jiných oblastí.

Pracovní skupina Inovace - cíle pracovní inovace jsou: vytvářet trh - rozvíjet obchodní potenciál inovačních řešení – zajištění mechanismu vstupu inovací do systému (úhrady, tvorba regulací...), změnit přístup stakeholderů - ukázat přidanou hodnotu, kterou inovace přináší pacientům a systému.