top of page
Vyhledat

CzechMed bude hájit zájmy českého zdravotnictví v Evropě

Praha, dne 2. října 2023 – Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bude mít svého zástupce na evropských jednáních v oblasti zdravotnických prostředků. Miroslav Palát, prezident CzechMed, byl zvolen do představenstva evropské asociace průmyslu zdravotnických prostředků MedTech Europe. Funkční období začíná 2. prosince 2023 a potrvá po dobu 3 let.


Evropská skupina MedTech Europe zastupuje názory 450 firem působících na evropském trhu, které vyvíjí, navrhují, vyrábí a dodávají zdravotnické technologie používané při léčbě a diagnostice. „Díky členství v předsednictvu MedTech Europe budou mít členové asociace CzechMed přímý přístup k tvorbě legislativy zdravotnických prostředků na evropské úrovni. MedTech Europe vstupuje do přímého jednání s orgány Evropské komise i Evropského parlamentu. Firmy sdružené v asociaci CzechMed budou mít přímý přístup k informacím a unikátní možnost vstupovat do bruselských procesů. Mohou využít možnost účastnit se tvorby zákonů a nařízení, která mají přímý dopad na život zdravotnického průmyslu celé Evropy,“ upřesňuje MUDr. Miroslav Palát, prezident asociace CzechMed.


Zákony a nařízení, která vznikají na evropské úrovni přímo ovlivňují nastavení prostředí zdravotnictví v České republice. Asociace CzechMed má jedinečnou příležitost legislativní tvorbu z pohledu průmyslu zdravotnických prostředků ovlivňovat.30 zobrazení0 komentářů

Коментари


bottom of page