top of page
Vyhledat

CzechMed slaví 20. narozeniny

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, slaví 20 let od svého založení. V roce 1997 se najednou změnil systém úhrad nemocnic – z výkonového na paušální. Představitelé zdravotnického průmyslu měli při plánování svých businessů pocit, že jim někdo podtrhl pod nohama koberec. Mezi řediteli zdravotnických firem vznikl nápad, založit zájmové sdružení, které by podobné situace umělo předvídat, případně na to umělo průmysl nějak připravit. V roce 1998 se 6 společností (Hartmann-Rico, Johnson & Johnson, SCA Mölnlycke, Beiersdorf, 3M Česko, RAUSCHER, medicínské a hygienické výrobky, B. Braun Medical) dohodlo na principech fungování a založilo sdružení CzechMed. Asociace za dobu svého působení byla partnerem již 18 ministrů zdravotnictví.Žijeme v dynamické době. Roste vše – 1/ inovativnost výrobků, 2/ hodnota, kterou přináší, 3/ tlak na cenu, 4/ sofistikace regulátorů/ plátců, 5/ složitost vstupu nových výrobků na trh, 6/ emancipace dodavatelů, 7/ nároky pacientů i poskytovatelů péče. Všude zní heslo – více péče za méně peněz. Nicméně otázka není tak jednoduchá – co kvalita, bezpečnost péče, prevence, spoluúčast pacientů, systém organizace péče, ekonomika, kontrolní mechanismy, spokojenost pacientů, kvalifikovanost lékařů, veřejné nákupy, informovanost pacientů… Nikdo zatím nepřišel s účinným lékem na neuspokojivou situaci zdravotnictví.


 „Jako kdyby bylo zapotřebí jistého součinu obětí lidí a času, než ‘lidstvo‘ pochopí, že jsou věci jinak. Po vynálezu kulometu, trvalo několik let a pár milionů mrtvých než vojevůdci pochopili, že pěchotu proti kulometům na zteč posílat nelze. U nesmyslné praxe pouštění žilou to bylo naopak. Obětí bylo určitě méně, avšak trvalo to daleko déle. Neuvěřitelných 250 let!Dnes umíme to, co před několika desítkami let bylo nepředstavitelné. Například není problém si za srozumitelný peníz nechat udělat kompletní genetickou analýzu. Problém je, jak s touto informací jedinec naloží,“ upřesnil MUDr. Miroslav Palát, prezident asociace CzechMed.

Bez inovací by nebylo pokroku. Lékaři holýma rukama léčit nemohou, proto je neustálý inovační proces nevyhnutelný. Na inovace je nutno nahlížet v širších souvislostech a v dlouhodobých horizontech. Technologie dnes volně dostupné a běžně používané byly před padesáti lety považovány za zbytečný a nedostižný luxus. Rychlost, s jakou nové zdravotnické prostředky a technologie přicházejí na trh, je často srovnávána s unikátní expanzí informačních technologií, což přináší výhody pacientům, ošetřujícímu personálu i zdravotnickým systémům.  Inovace by nebyly možné bez významných investic do pokroku. CzechMed bude dále přispívat svými zkušenostmi na odborných jednáních a spolupodílet se tak na formování budoucnosti českého zdravotnictví.

Průmysl zdravotnických prostředků v Evropě

  • Státy EU investují v průměru 8,3 procenta HDP do zdravotnictví. Zdravotnické prostředky činí jen 4,2 procenta z celkových nákladů zdravotnictví. V Evropě je přibližně 22 500 společností, které se zabývají zdravotnickými technologiemi.

  • V 80 procentech se jedná o malé a střední firmy, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců přesahuje 500 000.

  • Portfolio zdravotnických prostředků čítá přibližně 500 000 položek od obvazového materiálu až po ortopedické implantáty nebo kardiostimulátory.

  • Průmysl zdravotnických prostředků roste meziročně o 5 procent.

  • 8 procent tržeb je investováno do výzkumu a vývoje nových výrobků. Roční investice do vývoje přesahují 7,6 miliardy eur. Průmysl zdravotnických prostředků je nejinovativnější v EU. Výrobky jsou nahrazovány novými během 18 až 24 měsíců. Oblast průmyslu zdravotnických technologií zahrnuje 12 procent všech evropských patentů. V číslech jde o 16 500 žádostí o patent.

  • Zdravotnické technologie přispívají ke snížené době pobytu v nemocnici. V letech 2000–2008 se jednalo o úsporu až 13 procent, což významně snižuje náklady zdravotnických rozpočtů. 

8 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page