• Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
Search

Distancujeme se od vyjádření v článku „Past zvaná berle a protézy“ publikovaného v časopise Květy

Updated: Apr 22, 2020

Asociace CzechMed a její prezident MUDr. Miroslav Palát se distancují od vyjádření, které bylo publikováno v časopise Květy č. 37/2018 dne 13. 9. 2018. Článek „Past zvaná berle a protézy“ obsahuje fiktivní citace. Asociace CzechMed ani její prezident MUDr. Miroslav Palát se nikde tímto způsobem veřejně nevyjádřil k sněmovnímu tisku č. 199 – současně projednávaná novela zákona č. 48/1997 Sb. (O všeobecném zdravotním pojištění).


“Nyní předkládaná novela zákona č. 48/1997 Sb. (O všeobecném zdravotním pojištění) je výsledkem mnoha měsíční práce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Na její tvorbě se podíleli zdravotní pojišťovny, lékaři, pacienti i zástupci průmyslu zdravotnických prostředků. Z pohledu dodavatelů má úhradová novela lepší i slabší stránky. Určitě však představuje kompromis, na kterém se dodavatelé podíleli, a proto jej ctí jako dohodu. Asociace CzechMed předkládanou novelu zákona č. 48/1997 Sb., která nyní vstupuje do 2. čtení ve sněmovně, podporuje. Po vydavatelství Vltava Labe Media, které vydává časopis Květy, budeme žádat publikování veřejné omluvy v následujícím vydání (na stánku 20. 9. 2018),“ upřesňuje prezident asociace CzechMed, MUDr. Miroslav Palát, MBA.

2 views0 comments

CzechMed

 

Letenská 8

118 00  Praha 1​ (Czechia)

info@czechmed.cz

Eva Mutňanská, asistentka asociace (+420 608 539 162)

Anna Svatá, tajemnice asociace (+420 723 782 177)

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

- zájmové sdružení právnických osob

IČO 68381204

Firma registrována u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou L 58582/MSPH

© 2020 CzechMed všechna práva vyhrazena. Created by RENOIR spol. s r. o.