top of page
Vyhledat

Inovace od rýsovacího prkna k pacientovi (Díl 1.)

Asociace CzechMed zahájila sérii webinářů na téma Inovace od rýsovacího prkna k pacientovi. Díl první: DIGITALIZACE. CO NÁM UKÁZAL COVID? Diskutovali jsme mimo jiné o tom, že chybí jasná vize a priority ministra zdraví. Existuje sice dokument Národní koncepce zdraví 2030, který je spíše v teoretické rovině, ale praxe pokulhává. Lékař 21. století by měl usilovat o udržení zdraví pacienta. Působit v oblasti prevence.


Záznam setkání zde:
DIGITALIZACE A LEGISLATIVA

Dobrou zprávou je, že již nebudeme fungovat ve vzduchoprázdnu, ale dochází k zákonnému ukotvení v otázce digitalizace. Díky IZIP jsme sice mohli být na špici v Evropě, ale současná praxe spíše pokulhává. „Stát dnes bude garantovat technický a komunikační standard. Poskytne zabezpečenou komunikační síť a dočasné úložiště,“ upřesnila Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Žijme tedy s nadějí, že nás čeká bezpečnější život, který nebude násobně složitější.


Z nařízení EU o zdravotnických prostředcích vyplývá, že software, který je součástí zdravotnického prostředku bude nutné nově certifikovat u notifikovaných osob. Toto nařízení nevyjímá ani informační systémy nemocnic. „Nařízení EU je to logické. Vezměme jako příklad inzulinovou pumpu, která díky softwaru vyhodnocuje stav pacienta a dávkuje množství inzulinu. Při nesprávném fungování může i zabít,“ vysvětlil JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D., Porta Medica.


CO NÁM UKÁZAL COVID? NEVÍME, CO CHCEME!

„S technologií se bohužel častěji setkávám na misích než u nás doma. Naše posměšky na účet rozvojových zemí nejsou na místě. Rozvojové země si na rozdíl od nás uvědomují, že je potřeba hledat levná a efektivní řešení, aby bylo možné obsloužit co největší množství pacientů. Jejich péči charakterizuje vysoká mobilita. Lékař přichází k pacientovi domů. To je trend, který se objevuje všude ve světě a je potřeba mu věnovat pozornost. Lékař 21. století se snaží péči udržet! Funguje jako servisman zdravého pacienta. Český pacient v 60 letech dostane hrst léků a v 80 umírá. Každý chce být zdravý co nejdéle. Podstatou by tedy mělo být zdraví a ne zdravotnictví. Nepodceňujme pacienta a podpořme ho v péči o své zdraví. Role státu by neměla být ochranářská, ale měla by pouze nastavit mantinely. Podpořil bych decentralizaci a přístup k datům. Umělá inteligence ukazuje neuvěřitelné možnosti, které nás již brzy čekají. Nebuďme hegemony nad daty a nastartujme spolupráci státu a privátního zdravotnictví,“ uvádí MUDr. Lukáš Šebek, všeobecný chirurg Nemocnici na Františku, člen Lékaři bez hranic.

50 zobrazení0 komentářů

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page