top of page
Vyhledat

Inovace zdravotnických technologií – jejich cesta k pacientovi

ZÁZNAM KULATÉHO STOLU


PSP ČR ve spolupráci s CzechMed pořádal dne 17. 10. 2022 kulatý stůl na téma „Inovace zdravotnických technologií – jejich cesta k pacientovi“. Záštitu převzali předseda Výboru pro zdravotnictví doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a předseda Senátního výboru pro zdravotnictví MUDr. Roman Kraus MBA. Program byl rozdělen do 4 tematických bloků a moderovaných diskusí.
Nařízení EU o zdravotnických prostředcích (MDR), dopad na inovace.

Diskusní blok věnovaný legislativě EU, podle které se zdravotnické prostředky dostávají na trh. V posledních letech se legislativa výrazně zpřísnila. Před 5 lety trvala registrace nového zdravotnického prostředků průměrně 5 let a v Evropě 1 rok. Nyní se zdá, že se karta obrátila. Budeme mít v příštích letech k disposici dostatek inovativních prostředků, anebo i těch, kterým “stará registrace” skončila a novou získat bude složité?

Panelisté:

 • Jakub Dvořáček, MZ ČR

 • Andrea Lichtenbergová, ÚNMZ

 • Jiří Tesař, ČMI

 • Pavel Vaněk, ICT Zlín

Úhrada zdravotnických technologií, zejména inovací

Zásadní technologické inovace v medicíně jsou mnohdy dražší, než tomu bylo doposud, ale přináší také nový a lepší efekt. Pouze nedávno se otevřel prostor k diskusi, jaký má být standardní proces, jak naše zdravotnictví tyto zásadní novinky přijme a jak je bude hradit. Jsou nastaveny 3 cesty vstupu dle míry inovativnosti. Chceme usilovat o vyšší dostupnost inovativních prostředků pacientům. Měli bychom předejít zbytečným překážkám v procesu na národní úrovni jako např. cenová a úhradová regulace.

Panelisté:

 • Jan Beneš, SZP

 • Helena Rögnerová, MZ ČR

 • Martin Mayer, UHKT

 • Jakub Král, Porta Medica

Veřejné zakázky na nejnižší cenu, anebo péče dobrého hospodáře Existuje dostatek prostoru a chuti na straně nemocnic zdravotnické novinky poptávat? Anebo žijeme pořád v praxi, kde rozhoduje pouhá cena výrobku? Nedávné šetření z roku 2020 ukázalo, že jen 10 procent realizovaných veřejných zakázek na zdravotnické prostředky vykazovalo alespoň jeden kvalitativní parametr. Zákon o veřejných zakázkách nikdy nezakazoval nakupovat s ohledem na kvalitu. Dnes nás EU dokonce nabádá, abychom ve veřejných zakázkách kvalitu zohledňovali. Kliničtí pracovníci jsou pro nákupní praxi klíčoví. Jaká jsou doporučení pro změnu praxe veřejných zakázek ve zdravotnictví?

Panelisté:

 • Mojmír Florián, ÚOHS

 • Roman Havlík, FN Olomouc

 • Tomáš Zima, emeritní rektor UK

Role zaměstnavatelů, největších přispěvatelů do v.z.p. Zaměstnavatelé pozorně sledují růst nákladů ve zdravotnictví, přičemž společně s jejich zaměstnanci se podílí na 75% příjmů veřejného zdravotního pojištění. Měli by zaměstnavatelé do zdravotnických výdajů více vidět? Měli by se k nim i vyjadřovat? Jak mohou zaměstnavatelé přispět k vyšší efektivitě poskytované péče? Jaký dopad na systém zdravotnictví může mít zapojení zaměstnanců do prevence zdraví?

Panelisté:

 • Ladislav Friedrich, SZP

 • Pavel Hroboň, Advance Institute

 • Radek Špicar, SPCR

Závěrečné slovo

Jiří Pavlíček, CzechMed

Výběr panelistů zajistil inspirativní diskusi a přinesl nové náměty, které si zaslouží další rozpracování. Těm z Vás, kteří neměli možnost účastnit se kulatého stolu osobně, nabízíme záznam. Nahrávka je rozdělena na menší bloky. Orientujte se dle výše uvedeného programu a témat jednotlivých bloků.50 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page