Search

Jiří Pavlíček zvolen předsedou asociace CzechMed

Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, volila nové předsednictvo. Předsedou se stal Ing. Jiří Pavlíček (Aspironix s.r.o.). Na pozici místopředseda byly zvoleny Monika Hradecká (Essity Czech Republic s.r.o.) a Michala Malát (Johnson&Johnson, s.r.o.). Dalšími členy předsednictva jsou Radoslav Štilla (COLOPLAST A/S odštěpný závod), Michal Maštalíř (ConvaTec Česká republika s.r.o.), Tomáš Kolář (L I N E T spol. s r.o.) a Ondřej Trdlica (Medtronic Czechia s.r.o.).„Pro každou firmu podnikající v oblasti zdravotnických prostředků je CzechMed přirozeně tím prvním partnerem pro její růst a ochranu. CzechMed má díky dlouholeté profesionální činnosti vytvořené důvěryhodné jméno, skvělou reputaci a nezastupitelné místo na trhu zdravotnických prostředků. Dobré jméno u stakeholderů potvrzuje skutečnost, že s názorem CzechMed u důležitých jednání dlouhodobě a pravidelně počítají jak zástupci ministerstev, tak pojišťovny, pacienti i odborníci ve zdravotnictví. CzechMed je velmi konkrétní a praktický. Mou prioritou je posilování role CzechMed skrze nárůst členské základy a rozvoje aktivit asociace na trhu,“ upřesňuje Ing. Jiří Pavlíček, předseda asociace CzechMed.

V současnosti asociace sdružuje okolo 27 členských organizací a institucí zaměstnávajících více než 5 000 pracovníků s obratem téměř 6,5 miliardy korun, což představuje přibližně třetinu trhu zdravotnických prostředků v České republice. Prostřednictvím evropské asociace MedTech Europe má možnost sdílet know-how a spoluutvářet prostředí i v rámci celé Evropské unie.

Asociace CzechMed působí v českém zdravotnictví již 21 let.


„Jako zástupci inovativního průmyslu seaktivně podílíme na kultivaci podnikatelského prostředí ve zdravotnictví. Aktuálně se intenzivně věnujeme otázce uplatňování kvalitativních kritérií ve veřejném nakupování nemocnic. S tímto tématem přímo souvisí problematika vstupu nových inovativních řešení na český trh a zajištění jejich dostupnosti pacientům. Od loňského roku platí nový etický kodex, který významně posunul etiku podnikání v oblasti finanční podpory vzdělávání zdravotnických pracovníků. V letošním roce byla ustanovena nová pracovní skupina, která si klade za cíl zvýšit informovanost a atraktivitu průmyslu zdravotnických prostředků v očích absolventů či zájemců o zaměstnání. Pohybujeme se v dynamickém a pestrém prostředí,“ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.
13 views

CzechMed

 

Letenská 8

118 00  Praha 1​ (Czechia)

info@czechmed.cz

Eva Mutňanská, asistentka asociace (+420 608 539 162)

Anna Svatá, tajemnice asociace (+420 723 782 177)

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

- zájmové sdružení právnických osob

IČO 68381204

Firma registrována u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou L 58582/MSPH

© 2020 CzechMed všechna práva vyhrazena. Created by RENOIR spol. s r. o.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube