top of page
Vyhledat

Jiří Pavlíček zvolen předsedou asociace CzechMed

Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, volila nové předsednictvo. Předsedou se stal Ing. Jiří Pavlíček (Aspironix s.r.o.). Na pozici místopředseda byly zvoleny Monika Hradecká (Essity Czech Republic s.r.o.) a Michala Malát (Johnson&Johnson, s.r.o.). Dalšími členy předsednictva jsou Radoslav Štilla (COLOPLAST A/S odštěpný závod), Michal Maštalíř (ConvaTec Česká republika s.r.o.), Tomáš Kolář (L I N E T spol. s r.o.) a Ondřej Trdlica (Medtronic Czechia s.r.o.).„Pro každou firmu podnikající v oblasti zdravotnických prostředků je CzechMed přirozeně tím prvním partnerem pro její růst a ochranu. CzechMed má díky dlouholeté profesionální činnosti vytvořené důvěryhodné jméno, skvělou reputaci a nezastupitelné místo na trhu zdravotnických prostředků. Dobré jméno u stakeholderů potvrzuje skutečnost, že s názorem CzechMed u důležitých jednání dlouhodobě a pravidelně počítají jak zástupci ministerstev, tak pojišťovny, pacienti i odborníci ve zdravotnictví. CzechMed je velmi konkrétní a praktický. Mou prioritou je posilování role CzechMed skrze nárůst členské základy a rozvoje aktivit asociace na trhu,“ upřesňuje Ing. Jiří Pavlíček, předseda asociace CzechMed.

V současnosti asociace sdružuje okolo 27 členských organizací a institucí zaměstnávajících více než 5 000 pracovníků s obratem téměř 6,5 miliardy korun, což představuje přibližně třetinu trhu zdravotnických prostředků v České republice. Prostřednictvím evropské asociace MedTech Europe má možnost sdílet know-how a spoluutvářet prostředí i v rámci celé Evropské unie.

Asociace CzechMed působí v českém zdravotnictví již 21 let.


„Jako zástupci inovativního průmyslu seaktivně podílíme na kultivaci podnikatelského prostředí ve zdravotnictví. Aktuálně se intenzivně věnujeme otázce uplatňování kvalitativních kritérií ve veřejném nakupování nemocnic. S tímto tématem přímo souvisí problematika vstupu nových inovativních řešení na český trh a zajištění jejich dostupnosti pacientům. Od loňského roku platí nový etický kodex, který významně posunul etiku podnikání v oblasti finanční podpory vzdělávání zdravotnických pracovníků. V letošním roce byla ustanovena nová pracovní skupina, která si klade za cíl zvýšit informovanost a atraktivitu průmyslu zdravotnických prostředků v očích absolventů či zájemců o zaměstnání. Pohybujeme se v dynamickém a pestrém prostředí,“ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.
151 zobrazení0 komentářů
bottom of page