top of page
Vyhledat

Navrhované změny DPH jsou v rozporu se sliby Vlády ČR


Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, upozorňuje na skutečnost, že navrhované změny sazeb DPH nekorespondují se slibem vlády hned v několika bodech. Hypotéza o přínosech chystaných změn DPH je vystavěna na číslech o velikosti trhu, která neodpovídá realitě. Nedosáhneme úspory zdravotnického systému ve výši 3,2mld Kč, ale právě naopak ­– výdaje se zvýší.


Špatná matematická hypotéza ovlivnila předpokládaný dopad změny sazby DPH

Tabulka: Tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za rok 2021

Zdroj: ÚZIS (https://www.uzis.cz/res/f/008417/ai-2022-01-lekarenska-pece-2021.pdf)


Dá se očekávat, že tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků v roce 2022 rostly a stejný vývoj můžeme očekávat i v roce 2023. Z této úvahy jednoznačně vyplývá, že deklarovaná úspora 3,2mld Kč se nekoná. Nově navrhovaný systém 12procentní sazby DPH přinese naopak vyšší výdaje z veřejného pojištění.


Návrh úprav DPH nekoresponduje se slibem Vlády ČR

1/ Nedošlo ke zjednodušení sazeb DPH. Výši sazby určuje tzv. celní sazebník. V současné době jsou na zdravotnické prostředky navrhovány tři sazby DPH – základní (21procent), snížená (12procent) a výrobky, které jsou od DPH osvobozeny. Podle jakého klíče je stanoveno, že jsou od daně osvobozeny zdravotnické prostředky pro stomatologii a ne jiné? Které zdravotnické prostředky jsou či nejsou „důležité“?

2/ Nedošlo ke zpřehlednění uplatňování DPH. Proč se na zdravotnické prostředky a léky díváme odlišnou optikou? Obě kategorie jsou pro úspěšnou realizaci medicíny nezbytné.

3/ Česká republika patří v porovnání s členskými státy EU k zemím s nominálně vysokou sazbou DPH. V některých státech EU jsou léky a zdravotnické prostředky od DPH zcela osvobozeny nebo jsou s výrazně nižší sazbou. (Zdroj: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-06/vat_rates_en.pdf)


„Je potřeba podpořit pacientské organizace. V jiných státech EU jsou zdravotnické prostředky a léky od DPH osvobozeny nebo jsou s výrazně nižší sazbou DPH. Pokud jsme si zvolili jedinou sníženou sazbu, a to navíc na úrovni poměrně vysokých 12 procent, pak je jediné smysluplné řešení léky a zdravotnické prostředky od DPH osvobodit, protože žádná prostřední varianta není na stole,“ navrhuje prezident asociace CzechMed MUDr. Miroslav Palát, MBA.


26 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page