• Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
Search

Nové předsednictvo CzechMed – začíná nová etapa


Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, volila nové předsednictvo. Předsedou se stal Ing. Jiří Pavlíček (Aspironix s.r.o.). Na pozici místopředseda byly zvoleny Monika Hradecká (Essity Czech Republic s.r.o.) a Michala Malát (Johnson&Johnson, s.r.o.). Dalšími členy předsednictva jsou Jan Civín (HARTMANN – RICO a.s.), Tomáš Kolář (L I N E T spol. s r.o.), Petr Mašek (Medtronic Czechia s.r.o.) a Michal Maštalíř (ConvaTec Česká republika s.r.o.).


„Pro každou firmu podnikající v oblasti zdravotnických prostředků je CzechMed přirozeně tím prvním partnerem pro její růst a ochranu. CzechMed má díky dlouholeté profesionální činnosti vytvořené důvěryhodné jméno, skvělou reputaci a nezastupitelné místo na trhu zdravotnických prostředků. Dobré jméno u stakeholderů potvrzuje skutečnost, že s názorem CzechMed u důležitých jednání dlouhodobě a pravidelně počítají jak zástupci ministerstev, tak pojišťovny, pacienti i odborníci ve zdravotnictví. CzechMed je velmi konkrétní a praktický. Mou prioritou je posilování role CzechMed skrze nárůst členské základy a rozvoje aktivit asociace na trhu,“ upřesňuje Ing. Jiří Pavlíček, předseda asociace CzechMed.

V současnosti asociace sdružuje 23 členských organizací a institucí zaměstnávajících více než 5 000 pracovníků s obratem okolo 6,5 miliardy korun, což představuje přibližně třetinu trhu zdravotnických prostředků v České republice. Prostřednictvím evropské asociace MedTech Europe má možnost sdílet know-how a spoluutvářet prostředí i v rámci celé Evropské unie.Asociace CzechMed působí v českém zdravotnictví již 22 let. „Jako zástupci inovativního průmyslu se aktivně podílíme na kultivaci podnikatelského prostředí ve zdravotnictví. Aktuálně se intenzivně věnujeme otázce uplatňování kvalitativních kritérií ve veřejném nakupování nemocnic. S tímto tématem úzce souvisí problematika vstupu nových inovativních řešení na český trh, zajištění transparentního systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění a podpora dostupnosti pacientům. Aktuální celosvětové dění klade na průmysl a celou společnost nové výzvy, se kterými se budeme muset v budoucnu vypořádat. Svět po výskytu Covid – 19 již nebude stejný, jako před ním. Spustili jsme kampaň #podporujemezdravotniky, kterou chceme vyjádřit velký dík k jejich intenzivní a kvalitní práci a zároveň pomoci osvětě základních pravidel prevence dalšího šíření Covid – 19. Pohybujeme se v dynamické době. Uvidíme, co nám přinese nejbližší budoucnost,“ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.

#podporujemezdravotniky #zdravotnickeprostredky #miroslavpalat #czechmed

106 views0 comments

CzechMed

 

Letenská 8

118 00  Praha 1​ (Czechia)

info@czechmed.cz

Eva Mutňanská, asistentka asociace (+420 608 539 162)

Anna Svatá, tajemnice asociace (+420 723 782 177)

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

- zájmové sdružení právnických osob

IČO 68381204

Firma registrována u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou L 58582/MSPH

© 2020 CzechMed všechna práva vyhrazena. Created by RENOIR spol. s r. o.