top of page
Vyhledat

Zvěsti o regulaci jednotkové ceny respirátoru? Nesmysl!

Asociace CzechMed upozorňuje na kvalitu respirátorů. Do naší pozornosti se v posledních dnech dostává předmět, který je sice ochrannou pomůckou, ale ve vnímání veřejnosti se nachází na pomezí ochranné pomůcky a zdravotnického prostředku. Máme na mysli respirátor. Poskytuje lepší ochranu před možnou infekcí než jen běžné komerčně dostupné roušky anebo ty látkové, vyrobené podomácku. Žádný respirátor neposkytuje 100procentní ochranu, ale kvalita jednotlivých výrobků se dramaticky liší. Jak se orientovat v nepřehledné džungli?

Doporučení pro posouzení kvality respirátorů

1/ V první řadě se ptejte na produktový list či certifikát, který deklaruje splnění potřebných norem. Pokud je výrobek dodáván na trh EU i na území ČR, pak musí obsahovat návod k použití v českém jazyce. Posuďte důvěryhodnost dodavatele – reference, zkušenosti, možnost odborné podpory či schopnost komunikace. Vězte, že ani nelepší výrobce, který nabízí špičkovou kvalitu výrobku, nedokáže vyladit novou výrobní linku přes noc. Vše si žádá zkušenosti a čas. Odolejte lákadlům anonymních výrobců.

2/ Hledejte procento filtrační účinnosti. Pro použití ve velmi rizikových prostorách nelze doporučit prostředky s filtrační účinností nižší než 99 % (FFP3, alternativně N (R, P)99 a 100, KN100, stupeň 3). Pro středně riziková prostředí FFP2, alternativně N (R, P)95, KN85, stupeň 2 a 1. Ptejte se na tzv. celkovou filtrační účinnost (zkratka „TIL“). Tento parametr je rozhodujícím pro správnou funkci respirátoru.

3/ Nezapomínejte na tzv. dýchací odpor. Jak už z názvu vyplývá, značí odpor při nádechu a výdechu, a tedy celkové pohodlí při nošení.

4/ Nezapomeňte udělat praktický test na pracovišti – vyzkoušet těsnost. Špatné použití respirátoru je nejčastějším důvodem jeho selhání. Nasaďte respirátor a vyzkoušejte, zda doléhá po celém svém obvodu. Bedlivě posuďte míru těsnosti v okolí nosu.

5/ Rozhodně nevybírejte respirátor, který má chránit Vaše zdraví a Vaše okolí podle jednotkové ceny. Cena má jen omezenou vypovídací hodnotu. Tak jako správní hospodáři, vyřaďte ze svého vzorku posuzovaných respirátorů oba extrémy spektra. Rozumějme – podezřele levné, a naopak neopodstatněně drahé položky.


Bližší inspiraci pro posouzení kvality z pohledu norem a certifikátů poskytuje Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků. Vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Více zde: https://bit.ly/3iLsrzQ


Zvěsti o regulaci jednotkové ceny respirátoru

„Dojde-li na doporučení, či přímo nařízení nosit respirátory na určitých místech, ihned se vynoří otázka regulace jejich cen. V pozadí zájmu regulovat je na jedné straně zamezení „mrzkého zisku vydřidušských dodavatelů“ a úsilí o jakousi „sociální spravedlnost“ na straně druhé. Obé je iluze a v zásadě vychází z marxisticko-leninistických utopií o plánovaném hospodářství i nařízeném štěstí. Poté, co výrobní kapacity na respirátory jsou již rok zainvestovány a ověřovány praktickou poptávkou, existuje dostatek dodavatelů – jak českých i zahraničních – na to, aby se trh nastavil zdravým a přirozeným způsobem,“ upřesňuje prezident asociace CzechMed, MUDr. Miroslav Palát, MBA.

Za normálních okolností by respirátory nevzbuzovaly větší pozornost, s výjimkou prašných provozů či jiných prostředí, která jsou nebezpečná dýchacím cestám. Ze specializované pomůcky se vyvinul objekt všeobecného zájmu. Kdo si respirátor párkrát vyzkoušel, poznal, že neexistují dva stejné. Musí přitom mít dvě vlastnosti: účinně chránit, ale současně také umožňovat co nejpohodlnější dýchání. V tuto chvíli přijdeme na to, že i tak jednoduchá věc, jako je respirátor, může být obyčejná i kvalitní. Co z toho plyne? Že i zdánlivě nekomplikovaná věc, jako je respirátor, musí, má-li být účinná – splňovat vysoké nároky. A že kvalitu je dříve nebo později nutné zaplatit. Kvalita něco stojí a netýká se pouze "raketové vědy", ale i zdánlivě obyčejné ochrany, kterou ještě nějakou dobu budeme nosit na tváři.


29 zobrazení0 komentářů

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page