Vyhledat

Zvěsti o regulaci jednotkové ceny respirátoru? Nesmysl!

Asociace CzechMed upozorňuje na kvalitu respirátorů. Do naší pozornosti se v posledních dnech dostává předmět, který je sice ochrannou pomůckou, ale ve vnímání veřejnosti se nachází na pomezí ochranné pomůcky a zdravotnického prostředku. Máme na mysli respirátor. Poskytuje lepší ochranu před možnou infekcí než jen běžné komerčně dostupné roušky anebo ty látkové, vyrobené podomácku. Žádný respirátor neposkytuje 100procentní ochranu, ale kvalita jednotlivých výrobků se dramaticky liší. Jak se orientovat v nepřehledné džungli?

Doporučení pro posouzení kvality respirátorů

1/ V první řadě se ptejte na produktový list či certifikát, který deklaruje splnění potřebných norem. Pokud je výrobek dodáván na trh EU i na území ČR, pak musí obsahovat návod k použití v českém jazyce. Posuďte důvěryhodnost dodavatele – reference, zkušenosti, možnost odborné podpory či schopnost komunikace. Vězte, že ani nelepší výrobce, který nabízí špičkovou kvalitu výrobku, nedokáže vyladit novou výrobní linku přes noc. Vše si žádá zkušenosti a čas. Odolejte lákadlům anonymních výrobců.

2/ Hledejte procento filtrační účinnosti. Pro použití ve velmi rizikových prostorách nelze doporučit prostředky s filtrační účinností nižší než 99 % (FFP3, alternativně N (R, P)99 a 100, KN100, stupeň 3). Pro středně riziková prostředí FFP2, alternativně N (R, P)95, KN85, stupeň 2 a 1. Ptejte se na tzv. celkovou filtrační účinnost (zkratka „TIL“). Tento parametr je rozhodujícím pro správnou funkci respirátoru.

3/ Nezapomínejte na tzv. dých