top of page
Vyhledat

Rostoucí ceny surovin a energií ohrožují dodávky zdravotnických prostředků

Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, upozorňuje na ekonomickou situaci, která začíná být v souvislosti s nastavenou cenovou regulací pro zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění finančně neúnosná. Pandemie onemocnění covid-19, ruská agrese na Ukrajině i pádivá inflace mají na svědomí rapidní růst cen, které zcela zásadně negativně ovlivňují náklady spojené s výrobou a dodáním zdravotnických prostředků na trh v České republice.


Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků se rozhodla vstoupit do diskuse o možné cenové deregulaci pro některé zdravotnické prostředky a navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění, což by mohlo představovat efektivní nástroj pro zmírnění dopadů současné ekonomické situace na dodávání zdravotnických prostředků na trh. „Pokud se nic nezmění, musíme očekávat, že v příštím roce dojde k omezení dostupnosti některých zdravotnických prostředků. Již dnes se výrobci musí rozhodovat, které výrobky vyřadit z nabídky a přesunout na jiné trhy, protože jsou jejich úhrady v České republice pod hranicí výrobních nákladů. Za účelem zpřesnění meziročního vývoje nákladů spojených s výrobou a distribucí zdravotnických prostředků v období 2021/2022 jsme provedli průzkum trhu,“ upozorňuje prezident asociace CzechMed MUDr. Miroslav Palát, MBA.


Tabulka: Meziroční vývoj nákladů na výrobu a dodání zdravotnických prostředků na trhu v období 2021/2022 (Zdroj: Asociace CzechMed, průzkum trhu 8/2022)Dvouciferný nárůst cen nákladů v období 2021/2022 se projevuje jak u vstupních materiálů (např. plasty, ocel, hliník, měď), tak u cen energií (elektřina, plyn, uhlí), obalových materiálů a přepravy. V souvislosti s novou evropskou i národní právní úpravou došlo k meziročnímu nárůstu ceny za audit u společností, a to průměrně o 10 %. Plnění nových regulatorních požadavků je časově a odborně náročné a promítá se do vyšších personálních nákladů. Jak již bylo uvedeno výše, problémem není pouze cena vstupních a obalových materiálů, ale též jejich dostupnost. Omezená dostupnost klíčových materiálů zapříčiňuje nutnost velkých skladových zásob ústící v růst souvisejících nákladů za sklady a doplňkovou logistiku, což má z důvodu vázanosti kapitálu negativní vliv na cash-flow.


„Dodavatelé se dostávají do existenčního ohrožení a udržení širokého spektra výrobků zdravotnických prostředků nebude možné. Budeme usilovat o zachování dosavadních dodávek zdravotnických prostředků. Aktuálně dostupné portfolio zdravotnických prostředků bude možné jen v případě, že se podaří navýšit prodejní ceny v řádech desítek procent. Současná úmluva o možnosti navýšení cen o 4 procenta, situaci neřeší,“ upřesňuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.


V současnosti asociace sdružuje 22 členských organizací a institucí zaměstnávajících více než 5 000 pracovníků s obratem okolo 6,5 miliardy korun, což představuje přibližně třetinu trhu zdravotnických prostředků v České republice.

141 zobrazení0 komentářů

댓글


bottom of page