top of page
Vyhledat

Slavte s námi! Medtech Week 2018

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, se jako řádný člen evropské asociace MedTech Europe zapojila do osvětové akce #MedtechWeek 2018. MedTech Europe usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. Zdravotnické prostředky zanechávají nezapomenutelnou stopu. Můžete je snadno identifikovat, jsou všude kolem Vás. Když navštívíte nemocnici nebo ordinaci lékaře – vše, co není pilulkou, je zdravotnickým prostředkem. Pojďte si s námi připomenout význam a nezastupitelné místo zdravotnických prostředků v každodenní péči. 


Evropská skupina MedTech Europezastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Europe zprostředkovává názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 7 – 12 procent obratu. MedTech Europe usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. V Evropě existuje 27 000 společností, které zaměstnávají na 675 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 95 % odvětví. 
V Evropě tvoří výdaje na zdravotnictví přibližně   10 % HDP. Okolo 7,2 % z rozpočtu na zdravotnictví představují výdaje na zdravotnické prostředky, což je méně než 1 % HDP. Výdaje na zdravotnické prostředky v jednotlivých zemích Evropy se značně liší, pohybují se od 5 do 10 % z celkových výdajů na zdravotnictví. Náklady na zdravotnické technologie v Evropě na osobu a rok představují přibližně 203 EUR (vážený průměr).


Pryč je doba, kdy se léčilo doslova holýma rukama. Zdravotnické prostředky představují nedílnou součást současné medicíny, jsou využívány téměř při každém medicínském výkonu. Potvrzuje to i číslo 500 000 – takové je množství zdravotnických prostředků, které se vyskytují na evropském trhu. Přitom ale medicínské technologie představují méně než 7 % celkových výdajů ve zdravotnictví – což je velmi skromný podíl ve srovnání s benefitem, který tyto technologie lidstvu poskytují. 


“V letošním roce očekáváme významnou změnu v oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Doslova na spadnutí je příprava nové legislativní úpravy, která by měla vnést po dlouhých letech transparentní a flexibilní řád do oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Další neméně důležitou oblastí, kde očekáváme změny, je zvýšení významu kvality při realizaci veřejných zakázek. Rádi bychom na toto téma otevřeli veřejnou diskusi. Jen nezkušený hospodář totiž přihlíží při nákupu jen na nejnižší možnou cenu, protože ví, že není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci. V tomto duchu chceme na praktických příkladech demonstrovat neefektivitu a hrozící rizika při nákupu bez ohledu na kvalitu,“ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.
3 zobrazení0 komentářů

Opmerkingen


bottom of page