top of page
Vyhledat

Telemedicína je pro zdravotnictví novou výzvou

Aktualizováno: 20. 4. 2020

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, pořádala kulatý stůl na téma TELEMEDICÍNA. Jedinečné setkání zástupců ministerstva, zdravotních pojišťoven a zdravotnických profesionálů z různých oborů medicíny pomohlo formulovat nesporné přínosy a společná úskalí, která s sebou pokrok v medicíně přináší.


Na inovace je nutno nahlížet v širších souvislostech a v dlouhodobých horizontech. Zdravotnické technologie dnes volně dostupné a běžně používané byly před padesáti lety považovány za zbytečný a nedostižný luxus.  Rychlost, s jakou nové zdravotnické prostředky a technologie přicházejí na trh, je často srovnávána s unikátní expanzí informačních technologií.


“Asociace CzechMed dlouhodobě usiluje o vyšší dostupnost inovativních medicínských řešení pacientům. Z tohoto důvodu jsme iniciovali vznik komunikační platformy, kde se mohou pravidelně setkávat odborníci z různých medicínských specializací se zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a otevřeně sdílet zkušenosti z vývoje a implementace inovativních řešení. Věříme, že otevřenou komunikací se podaří řešit praktické nástrahy efektivněji a ke spokojenosti všech účastníků,“ uvedl MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed


Společný jmenovatel inovací v oblasti TELEMEDICÍNY (závěry diskuse)

-        Zdravotní pojišťovny naráží na názorovou roztříštěnost odborné veřejnosti v oblasti inovací. Při rozhodování o zařazení inovace do úhrad se pojišťovna potřebuje opřít nejen o ekonomickou rozvahu, ale i o názor odborné veřejnosti. Nejednoznačnost stanovisek odborníků neusnadňuje pojišťovnám situaci. Pojišťovny vidí v telemedicíně velkou příležitost pro péči o chronické pacienty, pro obsloužení těžko dostupných oblastí, i pro komunikaci mezi lékaři. -        Praxe předchází legislativu. Tvůrci softwaru a mobilních aplikací naráží u SUKLu s klinickou zkouškou, kterou úřad nechce povolit, protože podobná ještě nebyla realizována a nechce brát na sebe odpovědnost (např. on-line monitorování hladiny krevního cukru s výstupem na mobilní telefon). Dopad nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR), které vstoupí v platnost již za několik měsíců, bude pravděpodobně výzvou. Nově definuje software jako zdravotnický prostředek s různými třídami rizika a bude nutné se s jeho vstupem na trh vypořádat. -        Lékaři se nechtěně pohybují v šedé zóně.V situacích, kdy se spolupodílí na vývoji nových monitorovacích aplikací a přispívají pokroku, dělají tak často na vlastní pěst a hrozí jim pokuta. Problematická je i následná analýza získaných dat, na kterou neexistuje výkon a práci jim tedy dnes nikdo nezaplatí. Přitom jde o velmi efektivní intervence, které lékařům umožňují obsloužit velké množství pacientů v krátkém časovém úseku. Je tedy potřeba vyřešit jak právní prostředí, tak nastavit úhrady. -        Telemedicína přináší netušené možnosti. Např. v dětské diabetologii přináší dálkový monitoring přínosy hned v několika směrech. Doposud byli tito pacienti diskriminováni v přijetí do předškolního a školního vzdělávání. Nikdo za ně nechtěl převzít odpovědnost. Díky dálkovému monitoringu jsou plně pod kontrolou rodiny i lékaře a jejich přijetí do (před)školního zařízení přestalo být problémem. Pacienti jsou dlouhodobě správně kompenzováni, proto se u nich snižuje riziko vzniku dalších komplikací. -        Telemedicínské řešení neznamená menší počet pracovníků. Opak je pravdou.Ve speciálních podmínkách a kontextech vyhodnocování vzdáleně získaných dat roste počet specializovaně vyškolených lékařů i nelékařských pracovníků. -        Budoucnost je ve vzdáleném kontaktu lékaře a pacienta.Trvá předsudek, že kontakt s pacientem lze realizovat pouze osobní konzultací. Zajímavostí je, že předsudek panuje jak na straně lékaře, tak pacienta. Praxe ukazuje, že často více než 60 % potíží, se kterými by pacient šel do ambulance praktického lékaře, by se dalo vyřešit vzdálenou konzultací (např. pomocí video hovoru nebo chatu). Telemedicína nabízí řešení pro zajištění lékařské péče i v regionech s nízkou dostupností lékařů. Telemedicína je novým fenoménem, který s sebou přináší nesporné výhody a nové příležitosti, ale zároveň nové skutečnosti a otázky, se kterými je potřeba se vypořádat. V otázkách telemedicíny panuje jednoznačná shoda v oblasti budování osvěty o přínosech na straně pacientů i lékařů.


Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Europe, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Europe zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 7 – 12 procent obratu. Zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 95 % odvětví, proto MedTech Europe usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)

Zdravotnické prostředky a zdravotnické technologie Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Nesmíme zapomínat ani na diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy. Pro více informací k tiskové zprávě prosím kontaktujte:

MUDr. Miroslav Palát Prezident CzechMed Mobil: +420 724 513 950 E-mail: info@czechmed.cz PhDr. Petra Ulrichová RENOIR Public Relations Mobil: +420 777 574 611 E-mail: petra.ulrichova@renoir.cz

475 zobrazení0 komentářů

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page