Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Etický kodex asociace

16. 05. 2018

Etický kodex nenahrazuje ani není nadřazen českým zákonům či jiným nařízením nebo profesním kodexům (včetně firemních kodexů), které kladou speciální požadavky na členy a zdravotníky zapojené do určitých činností. Všichni členové musí zajistit, že jejich spolupráce se zdravotníky je v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a profesními kodexy. Patří sem:

  • Podpora léčebných technologií. Vývoj nových zdravotnických prostředků a zlepšování stávajících produktů jsou často výsledkem spolupráce mezi členy a zdravotníky. Inovace a kreativita jsou pro vývoj zdravotnických prostředků nezbytné a jsou často uskutečňovány mimo prostory firem vyrábějících zdravotnické prostředky.
  • Bezpečné a efektivní použití lékařských technologií. Použití často vyžaduje, aby členové poskytli zdravotníkům vhodné pokyny, školení, praktický nácvik, služby a technickou podporu. Regulační úřady dokonce mohou vyžadovat takové proškolení jako podmínku schválení produktu.
  • Výzkum a vzdělávání. Podpora lékařského výzkumu, vzdělávání a rozšiřování odborných znalostí členů asociace přispívá mimo jiné k bezpečnosti pacientů a zvyšuje jejich zájem o nové technologie.

Členové jsou si vědomi, že k tomu, aby odvětví zabývající se zdravotnickými technologiemi/prostředky bylo schopno pokračovat ve spolupráci se zdravotníky, je nutné dodržovat platné zákony a etické standardy. Členové rovněž musí respektovat povinnost zdravotníků nezávisle rozhodovat o léčbě a ve svých obchodních vztazích s nimi jednat eticky a se společenskou odpovědností.

Firmy, které se zavázaly dodržovat nový Etický kodex:

3 M Česko spol. s r.o. 

Arhrex s.r.o.

Aspironix s.r.o. 

Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 

COLOPLAST A/S odštěpný závod 

ConvaTec Česká republika s.r.o. 

Edwards Lifesciences AG, organizační složka

Essity Czech Republic, s.r.o.

HARTMANN - RICO a.s.

CHIRANA T. Injecta, s.r.o.

Johnson & Johnson, s.r.o. 

Kimberly-Clark, s.r.o. 

L I N E T spol. s r.o. 

Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

Medtronic Czechia s.r.o. 

Mölnlycke Health Care, s.r.o.

Plná verze Etického kodexu CzechMed ke stažení ZDE.