Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Inovace

Žijeme v průměru o 4 až 6 let déle, než jsme se dožívali před 30 lety. Očekává se, že lidé narození po roce 2000 se budou běžně dožívat dokonce 100 let. Současně se ale objevují chronická onemocnění dříve, u mužů v průměru o 7 let a u žen o 12 let. A tento trend se dále prohlubuje. V budoucnu bude stále více lidí ohroženo chronickými nemocemi, jako je rakovina, nemoci srdce a oběhového systému, diabetes nebo Alzheimerova choroba. Očekává se, že až 60 procent žen a 70 procent mužů bude trpět minimálně jednou z výše jmenovaných nemocí.

Na inovace je nutno nahlížet v širších souvislostech a v dlouhodobých horizontech. Zdravotnické technologie dnes volně dostupné a běžně používané byly před padesáti lety považovány za zbytečný a nedostižný luxus. Takový posun je možný především díky usilovnému snažení průmyslu, který stále hledá efektivnější způsoby léčby. Přesto jsou zdravotní pojišťovny vůči inovacím chladné a setrvávají na tradičních způsobech léčby, které mnohdy znamenají neefektivní variantu léčby.

Inovace by nebyly možné bez významných investic do pokroku

Zdravotnické technologie patří v Evropě k lídrům žebříčků R&D (Research&Development), jedná se o investice ve výši 7,5 miliardy eur ročně, což představuje přibližně 8 procent tržeb. Hlavním motorem inovací je významně kratší životní cyklus výrobků ve zdravotnictví. Jakmile je představena průlomová inovace, okamžitě začíná proces drobných vylepšení, který může vést ke vzniku další průlomové inovace. Na takovou se většinou čeká 18 až 24 měsíců. Aby byl výrobce schopen přežít v takto konkurenčním prostředí, musí významně investovat do inovačního procesu, což přispívá ke zkvalitňování zdravotní péče v Evropě.

Rychlost, s jakou nové zdravotnické prostředky a technologie přicházejí na trh, je často srovnávána s unikátní expanzí informačních technologií. Tento trend přináší výhody jak pacientům, kterým je zvyšována kvalita života, tak ošetřujícímu personálu a zdravotnickým systémům, kterým pomáhá v efektivitě péče. Za posledních 25 let zdravotnické prostředky významně přispěly ke změnám ve zdravotnictví:

  • Očekávaná průměrná délka života v okamžiku narození se zvýšila o 4,3 roku.
  • Očekávaná průměrná délka života populace 65+ se zvýšila o 12 procent.
  • Mortalita z důsledku infarktu se snížila o 50 procent.
  • Mortalita z důsledku mrtvice se snížila o 44 procent.
  • Mortalita z důsledku rakoviny prsu se snížila o 18 procent.

Evropský průmysl zdravotnických technologií představuje 30 procent světových tržeb. Takový vývoj je pro Evropu velmi pozitivní, protože pomáhá jednotlivým zdravotnickým systémům ke zvyšování efektivity. Nové zdravotnické technologie přináší efektivnější léčebné postupy, pomáhají zkracovat pobyt v nemocnicích, přinášejí lepší léčebné výsledky. A v neposlední řadě vede následná rychlejší rehabilitace k dřívějšímu vrácení pacienta do běžného života. Bez investic výrobců a úzké spolupráce odborníků by takový vývoj nebyl možný.