Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Předběžná tržní konzultace

Předběžné tržní konzultace jsou institutem upraveným v ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňujícím zadavateli, aby ještě ve fázi před zahájením zadávacího řízení komunikoval s dodavateli, popř. odborníky, ohledně otázek vztahujících se k zadávání veřejné zakázky s cílem 1/ připravit zadávací podmínky a/nebo 2/ informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a získat zpětnou vazbu.

Kdy využít předběžnou tržní konzultaci?

-      definování/ověření specifikace předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek;

-      identifikace možných alternativních způsobů splnění potřeb zadavatele;

-      rozšíření informovanosti zadavatele o předmětu veřejné zakázky a o aktuálních možnostech trhu či případných specifických podmínkách plnění z pohledu dodavatelů;

-      zadavatel si není jist, jak nastavit kvalitativní kritéria

-      zadavatel má obavu, že definuje zadávací podmínky diskriminačně či nepřiměřeně.

 

Výhody předběžné tržní konzultace

-      získání odpovědí na otázky od více dodavatelů, které zadavatel může porovnat;

-      průkaznost „péče řádného hospodáře“ a přiměřenosti zadávacích podmínek při vynakládání veřejných prostředků;

-      účinný způsob soutěžení optimálního poměru mezi cenou a kvalitou;

-      možnost zjistit alternativní či inovativní řešení, o nichž nemusí mít zadavatel povědomí;

-      omezení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a případných námitek díky zpětné vazbě od samotných dodavatelů ještě před vypsáním výběrového řízení.

 

Nabídka asociace CzechMed?

-      poradíme s nastavením kvalitativních kritérií nediskriminační formou;

-      věcně a procesně správně provedeme předběžnou tržní konzultaci;

-      šetříme Váš čas s administrativou;

-      asociace Vám pomůže získat odpovědi na otázky od více dodavatelů;

-      v případě zájmu požádáme o stanovisko odbornou společnost.

 

Průběh předběžné tržní konzultace 

 

 

Více informací o projektu Předběžné tržní konzultace a odborných garantech ZDE.

 

Leták ke stažení ZDE.

 

Domluvte si konzultaci

M: +420 777 574 611

E: info@predbeznatrznikonzultace.cz