Členská sekce
Dobrý operační sál je základem každého úspěšného zákroku Zdravotnické prostředky významně přispívají ke kvalitě péče Moderní lékařské přístroje přispívají k účinější léčbě.

Základní fakta o trhu

Zdravotnické technologie 2019

Přehled trhu zdravotnických prostředků a IVD, ekonomické ukazatele a dlouhodobý vývoj naleznete v brožuře ZDE.

 

Česká republika

Nezastupitelnost medicínských technologií spočívá v tom, že pomáhají prodlužovat a zkvalitňovat lidské životy, zmírňovat či odstraňovat bolest a utrpení, léčit úrazy a handicapy nebo kompenzovat jejich následky, zvyšovat kvalitu lékařské péče a zlepšovat její výsledky.

Na nejrůznějších medicínských technologiích jsou závislé miliony pacientů – doma, v lékařských ordinacích, v nemocnicích, na katetrizačních a operačních sálech, v léčebnách dlouhodobě nemocných atd. Produkce průmyslu medicínských technologií dnes nabízí nejméně 500 000 různých produktů. Přitom ale medicínské technologie představují méně než 7 % celkových výdajů ve zdravotnictví – což je velmi skromný podíl ve srovnání s benefitem, který tyto technologie lidstvu poskytují. Je zde tedy obrovský prostor pro další rozšiřování nabídky i pro její neustálé inovace. Přitom však nemusí jít jen o nové a nové produkty, ale také o přidanou hodnotu tváří v tvář novým problémům. Dokáže li průmysl medicínských technologií nabídnout řešení problémů souvisejících se stárnutím populace, s přibýváním osob s chronickými onemocněními, s výskytem nových chorobných stavů a syndromů apod., bude jeho podíl ve zdravotnických systémech celého světa trvale narůstat.

Evropa

Průmysl zdravotnických prostředků roste meziročně o 5 procent. Tržby v roce 2009 činily 95 miliard eur.

8 procent tržeb je investováno do výzkumu a vývoje nových výrobků. Roční investice do vývoje přesahují 7,6 miliardy eur.

Průmysl zdravotnických prostředků je nejinovativnější v EU. Výrobky jsou nahrazovány novými během 18 až 24 měsíců.

Zdravotnické technologie přispívají ke snížené době pobytu v nemocnici. V letech 2000–2008 se jednalo o úsporu až 13 procent, což významně snižuje náklady zdravotnických rozpočtů.

V Evropě je přibližně 22 500 společností, které se zabývají zdravotnickými technologiemi. V 80 procentech se jedná o malé a střední firmy, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců přesahuje 500 000.

Portfolio zdravotnických prostředků je široké a čítá přibližně 500 000 položek od obvazového materiálu až po ortopedické implantáty nebo kardiostimulátory.

Oblast průmyslu zdravotnických technologií zahrnuje 12 procent všech evropských patentů. V číslech jde o 16 500 žádostí o patent.

Státy EU investují v průměru 8,3 procenta HDP do zdravotnictví. Zdravotnické prostředky činí jen 4,2 procenta z celkových nákladů zdravotnictví.