top of page

CZECHMED SLUŽBY 

Hlavním posláním asociace CzechMed je hájit společné zájmy členů. Níže jsou uvedeny poskytované služby v rozdělení dle rozsahu členství.

Scouting
POZOROVATEL

Přidružené členství

Pozorování. Omezeno na 1 rok.

 

Legislativní monitoring

Media monitoring

Newsletter

Členská sleva na akce CzM

Účast na setkáních CzM (2x rok)

(valná hromada, setkání členů)

 

Aktivní volební právo (1 hlas)

Fixing the Car
SERVISNÍ

Základní členství

Servisní. Chci se v prostředí pohybovat a rozumět mu.

Legislativní monitoring

Media monitoring

Newsletter

Členská sleva na akce CzechMed

Účast na setkáních CzM (2x rok)

(valná hromada, setkání členů)

 

Aktivní volební právo (2 hlasy)

Pasivní volební právo

(možnost být volen do představenstva)

Help line

(poradna pro členy v otázkách legislativy ZP)

​Účast na pracovních skupinách

Účast na připomínkovém řízení

Účast na speciálních projektech

Car Sketch
TVŮRČÍ

Prémiové členství

Tvůrčí. Chci prostředí formovat.

Legislativní monitoring

Media monitoring

Newsletter

Členská sleva na akce CzechMed

Účast na setkáních CM (2x rok)

(valná hromada, setkání členů)

Aktivní volební právo (3 hlasy)

 

Pasivní volební právo

(možnost být volen do představenstva)

Help line

(poradna pro členy v otázkách legislativy ZP)

​Účast na pracovních skupinách

Účast na připomínkovém řízení

Účast na speciálních projektech

Člen řídící skupiny a rozhodování CzM

Možný člen delegace CzM se stakeholdery a MedTech Europe

Podpora CzM při jednáních člena

Mediální podpora CzM

Sleva CzM u služeb partnerů

250 000 Kč/ rok
bottom of page