• Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

CZECHMED SLUŽBY 

Hlavním posláním asociace CzechMed je hájit společné zájmy členů. Níže jsou uvedeny poskytované služby v rozdělení dle rozsahu členství.

Přidružené členství

Pozorování. Omezeno na 1 rok.

 

Legislativní monitoring

Media monitoring

Newsletter

Členská sleva na akce CzM

Účast na setkáních CzM (2x rok)

(valná hromada, setkání členů)

 

Aktivní volební právo (1 hlas)

Základní základní

Servisní. Chci se v prostředí pohybovat a rozumět mu.

Legislativní monitoring

Media monitoring

Newsletter

Členská sleva na akce CzechMed

Účast na setkáních CzM (2x rok)

(valná hromada, setkání členů)

 

Aktivní volební právo (2 hlasy)

Pasivní volební právo

(možnost být volen do představenstva)

Help line

(poradna pro členy v otázkách legislativy ZP)

​Účast na pracovních skupinách

Účast na připomínkovém řízení

Účast na speciálních projektech

Prémiové členství

Tvůrčí. Chci prostředí formovat.

Legislativní monitoring

Media monitoring

Newsletter

Členská sleva na akce CzechMed

Účast na setkáních CM (2x rok)

(valná hromada, setkání členů)

Aktivní volební právo (3 hlasy)

 

Pasivní volební právo

(možnost být volen do představenstva)

Help line

(poradna pro členy v otázkách legislativy ZP)

​Účast na pracovních skupinách

Účast na připomínkovém řízení

Účast na speciálních projektech

Člen řídící skupiny a rozhodování CzM

Možný člen delegace CzM se stakeholdery a MedTech Europe

Podpora CzM při jednáních člena

Mediální podpora CzM

Sleva CzM u služeb partnerů

CzechMed

 

Letenská 8

118 00  Praha 1​ (Czechia)

info@czechmed.cz

Eva Mutňanská, asistentka asociace (+420 608 539 162)

Anna Svatá, tajemnice asociace (+420 723 782 177)

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

- zájmové sdružení právnických osob

IČO 68381204

Firma registrována u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou L 58582/MSPH

© 2020 CzechMed všechna práva vyhrazena. Created by RENOIR spol. s r. o.