top of page

NAŠE TÉMATA

Prioritou CzechMed je přispívat ke kultivaci trhu v oblasti zdravotnických prostředků na českém trhu. Cílené aktivity vyvíjí především v těchto oblastech – legislativa, ekonomika, inovace, etika, bezpečnost a kvalita. Bližší stanovisko k jednotlivým tématům naleznete níže.

IKNZ, Institut kvality nákupu ve zdravotnictví, Value Based Procurement
KVALITA VEŘEJNÝCH NÁKUPŮ

Vnímáme problematiku veřejných nákupů v širších souvislostech. Záleží nám na kvalitě používaných pomůcek. Přispíváme k udržitelnosti moderní péče. Usilujeme o transparentní nákupní proces. Jsme partnerem poskytovatelům péče v procesu plánování veřejných zakázek. Poskytujeme předběžnou tržní konzultaci. Usilujeme o nastavení transparentní metodiky nákupu dle principů Best Value Approach (VBA), která zohlední kvalitativní aspekty péče.  Chci se stát členem pracovní skupiny NEMOCNICE.

MDR, ISO, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků
MDR

MDR je nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích. Vlivem pandemie Covid - 19 se účinnost posunula na 2021. MDR a na něj navázané předpisy a ISO normy přinášejí například nové požadavky na systém pro řízení rizik, technickou dokumentaci či klinická hodnocení zdravotnických prostředků. Dále zavádí tzv. systém jedinečné identifikace zdravotnických prostředků (UDI), s nímž rovněž souvisejí nové administrativní a registrační povinnosti.  Chci se stát členem pracovní skupiny 2.

Novela č. 48/1997 Sb., CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků, legislativa
LEGISLATIVA A ÚHRADY

Novela zákona č. 48/1997 Sb. Významně se podílíme na aktuální podobě novely zákona. Jsme členy kategorizační komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledujeme praktickou implementaci novely do české praxe. Poskytujeme poradenství členům CzechMed. Vydali jsme stručného průvodce pro odborníky z klinické praxe. Nabízíme školení externím partnerům a zástupcům z řad odborné veřejnosti v oblasti praktické implementace. Chci se stát členem pracovní skupiny AMBULANCE.

Inovace, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků, zdravotnictví
INOVACE

Usilujeme o vyšší dostupnost inovativních medicínských řešení pacientům. Iniciovali jsme vznik komunikační platformy, kde se mohou pravidelně setkávat odborníci z různých medicínských specializací se zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven a otevřeně sdílet zkušenosti z vývoje a implementace inovativních řešení. Věříme, že otevřenou komunikací se podaří řešit praktické nástrahy efektivněji a ke spokojenosti všech. Chci se stát členem pracovní skupiny INOVACE.

Dekubity, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků, medtech
PROJEKT: SNÍŽENÍ PREVALENCE DEKUBITU

Usilujeme o prevenci, o dostupnou a hrazenou moderní péči v oblasti dekubitu. Je prokázáno, že nákladné péči lze účinně předcházet preventivními opatřeními a využíváním moderních zdravotnických prostředků. Ve spolupráci s odbornými pracovišti jsme připravili osvětový projekt, kterým poskytujeme ucelenou podporu poskytovatelům péče. Jedná se především o sdílení standardů péče, doporučených postupů, monitoring ukazatelů, o školení a dlouhodobou podporu týmu.   Mám zájem účastnit se projektu DEKUBITY.

Dekubity
bottom of page