CZECHMED

22

LET S VÁMI

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, je zájmovým sdružením, které na české scéně působí již od roku 1998. Asociace je moderní a dynamicky se rozvíjející organizací, která svým zaměřením a pestrostí aktivit odráží potřeby svých členů a nabízí konkrétní řešení na aktuální otázky. Členství v asociaci přináší možnost vzájemné výměny zkušeností a know-how za plného respektování pravidel hospodářské soutěže. CzechMed je profesionální základnou pro firmy, které se chtějí aktivně účastnit rozvoje a kultivace prostředí českého zdravotnictví obecně a podnikatelského prostředí zvlášť. CzechMed je Vaším partnerem pro odborný dialog v rámci národní i mezinárodní spolupráce. 

SILNĚJŠÍ HLAS

CZECHMED JE ŘÁDNÝM ČLENEM NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. SPOLUPRACUJEME S ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI A PACIENTSKÝMI ORGANIZACEMI.

staz%CC%8Ceny%CC%81%20soubor_edited.png
stažený soubor.png
staz%CC%8Ceny%CC%81%20soubor%20(1)_edite
KULTIVUJEME
 

Členské společnosti CzechMed patří mezi průkopníky a hlavní inovátory odvětví zdravotnických prostředků a technologií. Společně usilujeme o transparentní a předvídatelné tržní prostředí. Podporujeme maximální dostupnost moderní péče pacientům. Zajímáme se o etiku praxe. Aktivně rozvíjíme diskusi na téma veřejné zakázky z pohledu transparentnosti procesu, kvalitativních parametrů a efektivity vynaložených prostředků.

HLÍDÁME
 

CzechMed monitoruje trh z pohledu tvorby legislativy a vývoje pravidel úhrady zdravotnických prostředků. Jsme o krok napřed. Na základě mezinárodních i lokálních zkušeností formulujeme doporučení ohledně optimálního nastavení nových pravidel a jsme členy klíčových jednání. Jsme aktivními členy pracovních skupin. Ztotožňujeme se s názorem, že lépe je být spoluautory než pouhými čtenáři.

PODPORUJEME

Asociace CzechMed podporuje podnikání členů prostřednictvím svých služeb. Pro správná rozhodnutí jsou za potřebí informace. Poskytujeme legislativní monitoring a monitoring medií. Pořádáme semináře a konference na významná témata českého zdravotnictví. Organizujeme školení v oblasti legislativy a úhrad. Projektově řízené pracovní skupiny nabízejí řešení konkrétních bariér podnikání. Podporujeme networking.

 

STRUKTURA CZECHMED

Jiří Pavlíček

 • Grey LinkedIn Icon

Předseda

(Aspironix s.r.o.)

Monika Hradecká

 • Grey LinkedIn Icon

Místopředseda

(Essity Czech Republic, s.r.o.)

Michala Malát

 • Grey LinkedIn Icon

Místopředseda

(Johnson&Johnson, s.r.o.)

Tomáš Kolář

 • Grey LinkedIn Icon

Člen představenstva

(L I N E T spol. s r.o.)

Michal Maštalíř

 • Grey LinkedIn Icon

Člen představenstva

(ConvaTec Česká republika s.r.o.)

Radoslav

Štilla

 • Grey LinkedIn Icon

Člen představenstva

(COLOPLAST A/S odštěpný závod)

Ondřej Trdlica

 • Grey LinkedIn Icon

Člen představenstva 

(Medtronic Czechia s.r.o.)

Miroslav Palát

 • Grey LinkedIn Icon

Prezident

Anna Svatá

 • Grey LinkedIn Icon

Tajemnice

Eva Mutňanská

 • Grey LinkedIn Icon

Asistentka

Monika Hradecká

(společnost Essity Czech Republic, s.r.o.)

"Naše společnost je zakládajícím členem CzechMed a považujeme za naprosto přirozené, že jsme stále členem, který nejen využívá výhody, ale také se aktivně zapojuje do chodu asociace. Právě aktivním členům přináší členství vyšší přidanou hodnotu. Když máme problém, snažíme se jej společně vyřešit a asociace se za nás postaví. Máme přístup až na nejvyšší místa státní správy, kam jsou mnohdy dveře 'pouze' firmám zapovězeny. Co je ale pro naši firmu globálního rozměru zásadní, že se díky asociaci podílíme na formování legislativního, úhradového a etického prostředí, které přináší transparentnost, předvídatelnost a udržitelnost našeho podnikání na českém trhu."

ČLENOVÉ CZECHMED

ČLENY CZECHMED JSOU INOVATIVNÍ VÝROBCI A DISTRIBUTOŘI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ.

CzechMed

 

Letenská 8

118 00  Praha 1​ (Czechia)

info@czechmed.cz

Eva Mutňanská, asistentka asociace (+420 608 539 162)

Anna Svatá, tajemnice asociace (+420 723 782 177)

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

- zájmové sdružení právnických osob

IČO 68381204

Firma registrována u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou L 58582/MSPH

© 2020 CzechMed všechna práva vyhrazena. Created by RENOIR spol. s r. o.

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube