top of page

CZECHMED

26

LET S VÁMI

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, je zájmovým sdružením, které na české scéně působí již od roku 1998. Asociace je moderní a dynamicky se rozvíjející organizací, která svým zaměřením a pestrostí aktivit odráží potřeby svých členů a nabízí konkrétní řešení na aktuální otázky. Členství v asociaci přináší možnost vzájemné výměny zkušeností a know-how za plného respektování pravidel hospodářské soutěže. CzechMed je profesionální základnou pro firmy, které se chtějí aktivně účastnit rozvoje a kultivace prostředí českého zdravotnictví obecně a podnikatelského prostředí zvlášť. CzechMed je Vaším partnerem pro odborný dialog v rámci národní i mezinárodní spolupráce. 

SILNĚJŠÍ HLAS

CZECHMED JE ŘÁDNÝM ČLENEM NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. SPOLUPRACUJEME S ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI A PACIENTSKÝMI ORGANIZACEMI.

MedTech Europe, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků
Svaz průmyslu a dopravy ČR, CzechMed, zdravotnické prostředky
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků
KULTIVUJEME

Členské společnosti CzechMed patří mezi průkopníky a hlavní inovátory odvětví zdravotnických prostředků a technologií. Společně usilujeme o transparentní a předvídatelné tržní prostředí. Podporujeme maximální dostupnost moderní péče pacientům. Zajímáme se o etiku praxe. Aktivně rozvíjíme diskusi na téma veřejné zakázky z pohledu transparentnosti procesu, kvalitativních parametrů a efektivity vynaložených prostředků.

HLÍDÁME

CzechMed monitoruje trh z pohledu tvorby legislativy a vývoje pravidel úhrady zdravotnických prostředků. Jsme o krok napřed. Na základě mezinárodních i lokálních zkušeností formulujeme doporučení ohledně optimálního nastavení nových pravidel a jsme členy klíčových jednání. Jsme aktivními členy pracovních skupin. Ztotožňujeme se s názorem, že lépe je být spoluautory než pouhými čtenáři.

PODPORUJEME

Asociace CzechMed podporuje podnikání členů prostřednictvím svých služeb. Pro správná rozhodnutí jsou za potřebí informace. Poskytujeme legislativní monitoring a monitoring medií. Pořádáme semináře a konference na významná témata českého zdravotnictví. Organizujeme školení v oblasti legislativy a úhrad. Projektově řízené pracovní skupiny nabízejí řešení konkrétních bariér podnikání. Podporujeme networking.

 

PODMÍNKY ČLENSTÍ

STRUKTURA CZECHMED

Screenshot 2023-11-20 at 16.04.42.png
Aspironix, Jiří Pavlíček, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků

Jiří Pavlíček

  • Grey LinkedIn Icon

Předseda

(Aspironix s.r.o.)

Essity, Monika Hradecká, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků

Monika Hradecká

  • Grey LinkedIn Icon

Místopředseda

(Essity Czech Republic, s.r.o.)

Michala Malát

  • Grey LinkedIn Icon

Místopředseda

(Johnson&Johnson, s.r.o.)

Jan Civín, Hartmann-Rico, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků

Jan

Civín

  • Grey LinkedIn Icon

Člen představenstva

(HARTMANN – RICO a.s.)

Ivana
Beranová

  • Grey LinkedIn Icon

Člen představenstva

(Boston Scientific Česká republika s.r.o.)

Michala Malat, Johnson&Johnson, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků
download.jpeg

Michal Maštalíř

  • Grey LinkedIn Icon

Člen představenstva

(ConvaTec Česká republika s.r.o.)

Jana
Horová

  • Grey LinkedIn Icon

Člen představenstva 

(Medtronic Czechia s.r.o.)

Miroslav Palát, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků

Miroslav Palát

  • Grey LinkedIn Icon

Prezident

Anna Svatá, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků

Anna Svatá

  • Grey LinkedIn Icon

Tajemnice

Monika Hradecká, Essity, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků

Monika Hradecká

(společnost Essity Czech Republic, s.r.o.)

"Naše společnost je zakládajícím členem CzechMed a považujeme za naprosto přirozené, že jsme stále členem, který nejen využívá výhody, ale také se aktivně zapojuje do chodu asociace. Právě aktivním členům přináší členství vyšší přidanou hodnotu. Když máme problém, snažíme se jej společně vyřešit a asociace se za nás postaví. Máme přístup až na nejvyšší místa státní správy, kam jsou mnohdy dveře 'pouze' firmám zapovězeny. Co je ale pro naši firmu globálního rozměru zásadní, že se díky asociaci podílíme na formování legislativního, úhradového a etického prostředí, které přináší transparentnost, předvídatelnost a udržitelnost našeho podnikání na českém trhu."

ČLENOVÉ CZECHMED

ČLENY CZECHMED JSOU INOVATIVNÍ VÝROBCI A DISTRIBUTOŘI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ.

bottom of page