ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Zdravotnické technologie jsou produkty, služby a řešení, které jsou využívány pro záchranu či zlepšení lidských životů. Mají rozmanité formy a provázejí člověka v různých životních etapách, od diagnózy až k léčbě. Definice, která specifikuje, co je zdravotnický prostředek, je součástí zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Brožura Zdravotnické prostředky a technologie v kostce ke stažení ZDE.

KLASIFIKACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Oblast zdravotnických prostředků (ZP) je regulována směrnicemi č. 93/42/EC a 90/385/EEC. Od roku 2021 bude plně použitelné nové nařízení č. 2017/745/EU. Do té doby si mohou výrobci vybrat, zda se budou řídit Směrnicemi, nebo Nařízením.

Klasifikace zdravotnických prostředků (odhaduje se, že je jich více než 500 000) vyžaduje jak před, tak po uvedení

na trh splnění mnoha požadavků. S ohledem na rozmanitost produktů je úroveň kontroly třetí stranou

(notifikovanou osobou) před uvedením na trh závislá na dopadu, který může mít užití prostředku na lidské tělo.

Tatáž notifikovaná osoba je nadále zapojena i po uvedení prostředku na trh, z důvodu zajištění bezpečnosti

a funkční způsobilosti zdravotnických prostředků.

PRŮMYSL JAKO VÝZNAMNÝ INOVÁTOR

Díky intenzivnímu výzkumu, spolupráci s lékaři i pacienty a nepřetržitému vývoji, přicházejí výrobkové inovace každých 18–24 měsíců. Životní cyklus výrobku je krátký, a díky tomu mají pacienti i lékaři k dispozici nejmodernější technologie.

press to zoom
press to zoom
1/1
BUDOUCNOST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Na jedné straně vidíme v medicíně pokrok, který bychom si před 20 lety těžko představili. Na druhou stranu je známé, že od základního výzkumu do rutinního použití inovace v péči o pacienty uplyne dlouhých 17 let.

Je to paradox. V této sekci však chceme nahlédnout do nepříliš vzdálené budoucnosti. Chceme představit novinky, které již mají praktickou podobu a zkoušíme odhadnout, jak a kam posunou péči na vyšší a vyšší úroveň.

Zde je několik zdrojů, které ukazují, kam se lékařská věda a praxe hodlají posouvat. CzechMed usiluje o to, inovace podporovat, aby v odůvodněných případech byly k dispozici lékařům i pacientům, jako samozřejmá součást palety možností.

The Medical Futurist Institute (https://tmfinstitute.org)

The MED-TECH Innovation News (https://www.med-technews.com) 

PRŮMYSL JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL

Evropský průmysl zdravotnických technologií zaměstnává více než 675 000 pracovníků. Německo patří k zemím, které v tomto odvětví zaměstnávají absolutně největší počet pracovníků. Pokud nás zajímají země, kde pracuje největší počet lidí v sektoru zdravotnických technologií v přepočtu na 10 000 obyvatel, pak se jedná o Irsko a Švýcarsko. Sektor zdravotnických technologií patří k významným hráčům evropské ekonomiky.

(Pro srovnání - evropský farmaceutický průmysl zaměstnává více než 750 000 pracovníků.)

press to zoom
press to zoom
1/1
VÝDAJE NA ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

Na zdravotnictví v Evropě je vynakládáno přibližně 10 procent HDP. Z celkových výdajů na zdravotnictví, tvoří výdaje na zdravotnické technologie přibližně 7,2 procenta, tj. méně než 1 procento HDP. Výdaje na zdravotnické technologie v přepočtu na hlavu a rok činí 213 EUR.

Evropský průmysl zdravotnických technologií je odhadován na 115 miliard EUR za rok 2017. Na základě cen výrobců tvoří evropský trh 27 procent z celkového světového trhu zdravotnických technologií. Je to druhý největší trh zdravotnických technologií, hned po USA (+/- 43 procent).

press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
OBCHOD V EVROPĚ

Evropský průmysl zdravotnických prostředků má pozitivní obchodní bilanci v hodnotě 19,7 milardy EUR (2017). Jen pro srovnání, USA má pozitivní obchodní bilanci v hodnotě 2 miliardy EUR. V porovnání s předchozími roky zůstává evropský trh zdravotnických prostředků stabilní. Nejvýznamnější obchodní partneři jsou USA, Čína a Japonsko.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1