top of page

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Zdravotnické technologie jsou produkty, služby a řešení, které jsou využívány pro záchranu či zlepšení lidských životů. Mají rozmanité formy a provázejí člověka v různých životních etapách, od diagnózy až k léčbě. Definice, která specifikuje, co je zdravotnický prostředek, je součástí zákona o zdravotnických prostředcích č. 375/2022 Sb.

Brožura Zdravotnické prostředky a technologie v kostce ke stažení ZDE.

Screenshot 2023-10-23 at 14.04.52.png
KLASIFIKACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Oblast zdravotnických prostředků (ZP) je regulována nařízením č. 2017/745/EU. Další platnou legislativu naleznete ve složce knihovna.

Klasifikace zdravotnických prostředků (odhaduje se, že je jich více než 500 000) vyžaduje jak před, tak po uvedení

na trh splnění mnoha požadavků. S ohledem na rozmanitost produktů je úroveň kontroly třetí stranou

(notifikovanou osobou) před uvedením na trh závislá na dopadu, který může mít užití prostředku na lidské tělo.

Tatáž notifikovaná osoba je nadále zapojena i po uvedení prostředku na trh, z důvodu zajištění bezpečnosti

a funkční způsobilosti zdravotnických prostředků.

PRŮMYSL JAKO VÝZNAMNÝ INOVÁTOR

V Evropě je více než 35 000 společností zabývajících se zdravotnickými technologiemi. Nejvíce jich sídlí v Německu, následuje Itálie, Itálie, Velká Británie, Francie a Švýcarsko. Malé a střední podniky (MSP) tvoří přibližně 92 % průmyslu zdravotnických technologií, přičemž většina z nich zaměstnává méně než 50 osob (malé a mikro podniky).

 

Díky intenzivnímu výzkumu, spolupráci s lékaři i pacienty a nepřetržitému vývoji, přicházejí výrobkové inovace každých 18–24 měsíců. Životní cyklus výrobku je krátký, a díky tomu mají pacienti i lékaři k dispozici nejmodernější technologie.

Zdravotnické prostředky za rok 2023_inovace, trh.png
Zdravotnické prostředky za rok 2023_inovace, trh.png
Zdravotnické prostředky za rok 2023_inovace, trh.png
BUDOUCNOST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Na jedné straně vidíme v medicíně pokrok, který bychom si před 20 lety těžko představili. Na druhou stranu je známé, že od základního výzkumu do rutinního použití inovace v péči o pacienty uplyne dlouhých 17 let.

Je to paradox. V této sekci však chceme nahlédnout do nepříliš vzdálené budoucnosti. Chceme představit novinky, které již mají praktickou podobu a zkoušíme odhadnout, jak a kam posunou péči na vyšší a vyšší úroveň.

Zde je několik zdrojů, které ukazují, kam se lékařská věda a praxe hodlají posouvat. CzechMed usiluje o to, inovace podporovat, aby v odůvodněných případech byly k dispozici lékařům i pacientům, jako samozřejmá součást palety možností.

The Medical Futurist Institute (https://tmfinstitute.org)

The MED-TECH Innovation News (https://www.med-technews.com) 

PRŮMYSL JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL

Evropský průmysl zdravotnických technologií zaměstnává více než 850 000 pracovníků. Německo patří k zemím, které v tomto odvětví zaměstnávají absolutně největší počet pracovníků. Pokud nás zajímají země, kde pracuje největší počet lidí v sektoru zdravotnických technologií v přepočtu na 10 000 obyvatel, pak se jedná o Irsko a Švýcarsko. Sektor zdravotnických technologií patří k významným hráčům evropské ekonomiky.

(Pro srovnání - evropský farmaceutický průmysl zaměstnává více než 865 000 pracovníků.)

Pracovní místa vytvořená v odvětví zdravotnických technologií představují přibližně 0,3 % celkové zaměstnanosti v Evropě. Tato pracovní místa jsou také vysoce produktivní, neboť přidaná hodnota na zaměstnance se odhaduje na přibližně 0,5 %.
184 000 EUR na zaměstnance. Tyto ukazatele ukazují, že průmysl zdravotnických technologií má v Evropě významný hospodářský a společenský dopad.

Zdravotnické prostředky za rok 2023_zaměstnanost.png
Zdravotnické prostředky za rok 2023_zaměstnanost.png
VÝDAJE NA ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

Na zdravotnictví v Evropě je vynakládáno přibližně 11 procent HDP. Z celkových výdajů na zdravotnictví v roce 2022, tvoří výdaje na zdravotnické technologie přibližně 7,6 procenta, tj. méně než 1 procento HDP. Odhaduje se, že výdaje na zdravotnické technologie se v jednotlivých evropských zemích značně liší a pohybují se v rozmezí od přibližně 5 % do 12 % celkových výdajů na zdravotní péči. Výdaje na zdravotnické technologie v přepočtu na hlavu a rok činí 312 EUR.

Evropský průmysl zdravotnických technologií je odhadován na 160 miliard EUR za rok 2022. Mezi pět největších trhů patří Německo, Francie, Velká Británie, Itálie a Španělsko. Na základě cen výrobců tvoří evropský trh 26,4 procent z celkového světového trhu zdravotnických technologií. Je to druhý největší trh zdravotnických technologií, hned po USA (+/- 46,6 procent).

Zdravotnické prostředky 2023 podíl na trhu, export.png
Zdravotnické prostředky 2023 podíl na trhu, export.png
Zdravotnické prostředky 2023_míra růstu dle odvětví.png
OBCHOD V EVROPĚ

Evropský průmysl zdravotnických prostředků má pozitivní obchodní bilanci v hodnotě 5,2 milard EUR (2022). Evropský trh se zdravotnickými prostředky rostl v posledních 10 letech v průměru o 5,7 % ročně. V roce 2009 se poptávka v důsledku hospodářské krize snížila, což vedlo k růstu o pouhé 1 % (nejnižší za posledních 14 let). V roce 2010 trh opět nabral dynamiku a od té doby se roční tempo růstu pohybuje mezi 2,4 % (2017) a 9,3 % (2015) a v roce 2022 dosáhne 11,4 %, a to i přes vážné poruchy zásobení.

V porovnání s předchozími roky zůstává evropský trh zdravotnických prostředků stabilní. Nejvýznamnější obchodní partneři jsou USA, Čína, Japonsko a Mexiko.

bottom of page