• Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
Wed, May 19 | WEBINÁŘ

Inovace od rýsovacího prkna k pacientovi II.

Umělá inteligence. Interoperabilita. Základní pojmy eHealth.

Termín & Místo

May 19, 10:00 AM – 11:00 AM
WEBINÁŘ

Hosté

Nemocnice 2030. „V recepci na vás čeká dotazník, který po vyplnění předáte sestře a ta podle směrnic nemocnice určí vstupní vyšetření. Změří vám třeba tlak a odebere vzorek krve. Službu konající lékař prozkoumá první výsledky a podle daného protokolu určí, na jaké oddělení vás pošle. Tam budete podroben mnohem důkladnější prohlídce, možná vás čeká rentgen nebo sken mozku. Na řadu přijdou specialisté, utřídí si výsledky a podle staré známe statistické databáze, vám předepíší léky a určí další postup. Algoritmus zajišťuje, aby váš osud závisel na systému, a ne na omylných lidech. “ (Homo deus, Harari, 2017). Umělá inteligence přináší přístupu k velkému množství uspořádaných informací, ze kterých je možno čerpat dosud nečekané znalosti a posunout medicínu skokově kupředu.

CzechMed

 

Letenská 8

118 00  Praha 1​ (Czechia)

info@czechmed.cz

Eva Mutňanská, asistentka asociace (+420 608 539 162)

Anna Svatá, tajemnice asociace (+420 723 782 177)

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

- zájmové sdružení právnických osob

IČO 68381204

Firma registrována u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou L 58582/MSPH

© 2020 CzechMed všechna práva vyhrazena. Created by RENOIR spol. s r. o.