top of page
Vyhledat

ePoukaz vstupuje do praxe

Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, upozorňuje na legislativní novinku, která ušetří čas zdravotníkům i pacientům. Jde o dlouho očekávaný ePoukaz, ze kterého budou benefitovat především chroničtí pacienti.Rádi bychom informovali o novince, která vstoupí v platnost za několik málo dní. Jedná se o zavedení elektronizace poukazů na zdravotnické prostředky. Účinnost zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, který zavádí možnost vystavení elektronických poukazů, je od 26. května 2021. Před uvedením do praxe bylo ještě potřeba mnohé dořešit. V souladu se Sdělením 54/2022 Sb., o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů, ze dne 8. března 2022, bude ePoukaz definitivně spuštěn 1. května 2022.


„Největší benefity ePoukazu vidíme u chronických pacientů, kteří museli pravidelně navštěvovat zdravotnické zařízení s jediným cílem, zajistit si poukaz na zdravotnické prostředky. Toto již bude možné vyřídit na dálku. Věříme, že spuštění ePoukazu významně ušetří čas nejen zdravotníkům, ale i samotným pacientům a jejich rodinným příslušníkům,“ upřesňuje MUDr. Miroslav Palát, CzechMed.


Zavedení ePoukazu. Co to v praxi znamená?

eRecept se již osvědčil v době pandemie covid. Od 1. května 2022 bude možné dálkově předepsat i zdravotnické prostředky. Chroničtí pacienti mohou telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře, a ten pošle například formou SMS zprávy ePoukaz, se kterým bude možné pomůcky vyzvednout v lékárně nebo ve výdejně zdravotnických potřeb.


Existují 4 způsoby, jak pacientovi ePoukaz předat:


– Vystavení papírové průvodky, na kterou bude možné kromě povinných údajů (identifikátor) doplnit i další údaje, které pacient potřebuje znát.

– Zaslání e-mailu na adresu pacienta, i v tomto případě je možné doplnit další údaje.

– Předání ePoukazu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.

– Zaslání SMS na mobilní telefon pacienta.32 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page