Search

Miroslav Palát zvolen do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Updated: Apr 22

MUDr. Miroslav Palát, MBA prezident Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, byl zvolen do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Jsem vděčný za zvolení do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Asociace CzechMed je řádným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR od roku 2015 a zvolení do představenstva pro nás znamená silnější hlas a příležitost posouvat nejen zdravotnický průmysl kupředu. Zdravotnictví je svérázným sektorem ekonomiky, a to ekonomiky znalostní a ekonomiky služeb. Je to nejen trh, ale i politikum, se kterým se vyhrávají a prohrávají volby. Představuje potenciál pro průmysl, jak se profilovat v inovativních řešeních, ale i celospolečenskou výzvu, jak se účastnit systému péče o zdraví,“ komentuje ke svému zvolení MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice.SPČRje největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Zastupuje zájmy 11 tisíc českých firem, které zaměstnávají 1,3 milionu lidí. Svaz sdružuje 32 oborových asociací, které zastupují hlavní odvětví českého průmyslu. Přímými členy je také více než 140 významných průmyslových firem. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČRhájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.(Více informací získáte na stránkách www.spcr.cz)

70 views

CzechMed

 

Letenská 8

118 00  Praha 1​ (Czechia)

info@czechmed.cz

Eva Mutňanská, asistentka asociace (+420 608 539 162)

Anna Svatá, tajemnice asociace (+420 723 782 177)

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

- zájmové sdružení právnických osob

IČO 68381204

Firma registrována u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou L 58582/MSPH

© 2020 CzechMed všechna práva vyhrazena. Created by RENOIR spol. s r. o.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube