top of page
Vyhledat

Komentář k diskusi o spoluúčasti pacientů na zdravotní péči

Praha, dne 26. září 2023 – Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, komentuje reportáž ze dne 25.9.2023, kterou publikoval Český rozhlas Radiožurnál s názvem: „Doplatky pojišťovnám: ‚Pacienti by hradili rozdíl v ceně, ne celou částku,‘ objasňuje novelu náměstek ministerstva.“ MUDr. Miroslav Palát, prezident asociace CzechMed upřesňuje: „O iniciativě ohledně možné účasti pacienta jsme slyšeli na odborných konferencích již na jaře letošního roku. Domníváme se, že myšlenka možné spoluúčasti pacienta v současné situaci přináší více otázek než odpovědí.“
Na začátek je potřeba si ujasnit základní fakta

Co si představit pod pojmem „ekonomicky nejméně náročná zdravotní služba?“ Jakým způsobem by se zajišťovala? Na základě, jakých parametrů a kdo by byl odpovědný za její zajišťování? Kdo definuje, co je obsahem hrazeným a co je již v rovině doplatku? Kdo stanoví přiměřenost služby a výši doplatku? Jaký druh „služeb“ bude součástí doplatku – pooperační péče, rehabilitace, lázně, možnost objednání na určitý termín, úsměv lékaře? Jak se bude posuzovat ekonomicky nejméně náročná zdravotní služba?


Z jaké úhlu pohledu se na „ekonomicky nejméně náročnou zdravotní službu“ dívat?

Jako příklad si uveďme problematiku hojení. Je „ekonomicky nejméně náročnou variantou péče“ převaz v řádech desítek korun, který pravděpodobně způsobí, že se pacient přesune do kategorie chronický a bude léčen po dobu několika let? Nebo je pod tímto pojmem myšleno, že se podíváme na celkové náklady vynaložené na dosažení požadovaného výsledku – tedy vyléčení. Pak by bylo možné použít moderní zdravotnický prostředek v podobě vlhkého hojení, který sice na nákupu představuje výdaj v řádu stovek korun, ale pomůže se s ránou vypořádat za podstatně kratší časový úsek, a tím se ušetří jak komplikace na straně pacienta, tak čas ošetřujícího personálu, který představuje nemalé náklady.


Objevují se procesní nejasnosti

Ještě 4. září na jednání tzv. “Malé tripartity” řekl vrchní ředitel Radek Policar, vrchní ředitel pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví ČR, že materiál k plně nebo částečně hrazené zdravotní služby nebyl na ministerstvu projednáván, proto zatím nemůže být diskutován ani se sociálními partnery – zaměstnavateli a odbory. Nechce se věřit, že za 3 týdny má Ministerstvo zdravotnictví hotový legislativní návrh, který pošle do připomínkového řízení a následně do konce roku na Vládu.


Miroslav Palát, prezident CzechMed, se v průběhu let k tématu několikrát vyjadřoval (více zde). V tématu spoluúčasti vidí dvě podstatné věci. Nikde v rozvinutém světě nejsou zdravotní služby rozděleny na hrazené plně a částečně. Vyjma stomatologie a pár drobností. Jinými slovy, za platbu pacienta si nelze koupit “lepší medicínu”. Nic takového neexistuje. Lze si za soukromé peníze (anebo připojištění) koupit lepší komfort, ale nikoli lepší léčbu.


Druhým zajímavým aspektem soukromých plateb ve zdravotnictví je, že jejich větší podíl na zdravotnických výdajích nekoreluje s více rozvinutým světem, ale s tím měně rozvinutým. Podobně i střední délka dožití koreluje se soukromými výdaji nepřímo. Tedy, čím více lidé platí péči za své, tím chudší země to je (anebo tím méně rozvinuté zdravotnictví tam mají) a současně tím nižší střední délku dožití. Zvláštní je, že na méně profilovaných odborných setkáních úředníci ministerstva s korelací soukromých peněz ve zdravotnictví a nižší střední délkou života souzní.


Na konci dne – resort zdravotnictví nevede ODS, ale TOP09. Lze si jen těžko představit, že ministr, který je zdrženlivý k deregulaci cen některých skupin poukazových zdravotnických prostředků, by uvolnil stavidla doplatkům ve zdravotnictví, které v našich podmínkách mají ověřené fatální politické důsledky. #czechmed #doplatky #zdravotnípojištění #zdravotnictví

13 zobrazení0 komentářů
bottom of page