top of page
Vyhledat

Průvodce regulací osobních ochranných a zdravotnických prostředků

Asociace CzechMed upozorňuje na důležitou publikaci Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ): „Průvodce regulací osobních ochranných a zdravotnických prostředků“

Průvodce základy regulace osobních ochranných a zdravotnických prostředků
Respirátory průvodce základy regulace

Málokterému výrobku týkajícímu se zdraví se dostává v těchto dnech takové pozornosti jako osobním ochranným prostředkům. Respirátory původně zamýšlené k ochraně zdraví v průmyslu a vůbec v prašných provozech, se staly klíčovou pomůckou v zápase s pandemií Covid-19, a to na úrovni každého jedince. V celosvětovém měřítku.


V souvislosti s jejich rozšířením se opakovaně objevují otázky, jaké to je s jejich vlastnostmi, kdo a jak posuzuje jejich účinnost a mnoho dalších nuancí.


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na ně odpovídá odbornou publikací „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“.


V roce 2020 jsme zaznamenali velmi silnou poptávku po vytvoření komplexního edukativního textu, který by stručnou a srozumitelnou formou vysvětlil dodavatelům, nákupčím v různých organizacích, ale i široké veřejnosti úplné základy regulace výrobků, které jsou nezbytné pro boj s pandemií,“ říká Viktor Pokorný, předseda ÚNMZ.


Publikace pomáhá odborné i laické veřejnosti, výrobcům, dodavatelům i zadavatelům veřejných zakázek orientovat se ve složitém procesu posouzení shody, který zabezpečuje, aby pomůcky byly bezpečné a účinné.


„Pro český zdravotnický průmysl pandemie koronaviru představuje na jedné straně velké ohrožení, na straně druhé velkou příležitost. Pomoci mu významně může právě publikace ÚNMZ, který je součástí resortu Ministerstva průmyslu a obchodu. Mám z ní radost, jde o významné vodítko pro všechny tuzemské producenty, pomůže jim s řádným uváděním zdravotnických a osobních ochranných prostředků na trh,“ přidává svůj pohled na průvodce vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.


Požadavek, aby se na trhu v ČR vyskytovaly výhradně bezpečné a účinné zdravotnické a osobní ochranné prostředky, je klíčový především pro zdravotnické pracovníky bojující v první linii. Jsou totiž zcela odkázáni na kvalitu takových výrobků. „V souvislosti s notifikovanými osobami pro oblast zdravotnických prostředků v ČR získala lékařská i technická komunita základní vhled do složitostí procesu posouzení shody a legálního uvedení zdravotnických prostředků na trh. Tato vynucená zkušenost nám všem otevřela oči, jak komplikovaná je např. certifikace, klinické hodnocení nebo zavedení systému managementu kvality. Právě z tohoto důvodu jsem byl velice potěšen, když jsem dostal příležitost se seznámit s tímto průvodcem z dílny ÚNMZ a Porta Medica,“ uvádí profesor Jiří Beneš, člen předsednictva České lékařské společnosti JEP.


Na odborném zpracování publikace se významnou měrou autorsky podílel tým expertů ze vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica. „Bylo nám ctí být součástí tohoto osvětového a obecně prospěšného projektu. Velmi si vážím toho, že i v současné hektické době nezapomíná ÚNMZ, a stejně tak Ministerstvo průmyslu a obchodu, na to, že veřejná správa má být především službou občanům,“ uzavírá Jakub Král, zakladatel Porta Medica.


„Osobní ochranné pomůcky přináší v dnešní době několik zajímavých paradoxů,“ říká Miroslav Palát, prezident asociace CzeczMed. „Snad ještě nikdy předtím nespoléhalo tolik milionů lidí v globálním měřítku při ochraně svého zdraví na tak úzkou skupinu výrobků, jako dnes. Předložená publikace následuje jejich rozšíření velmi potřebnou osvětou o tom, jak se vyrábí, schvalují a používají, aby splnili to klíčové – ochránit zdraví jedinců i společnosti v boji s nebývalou výzvou dnešních dní, pandemií Covid-19“.


Průvodce vychází v tištěné podobě v nákladu deset tisíc kusů, které budou bezplatně distribuovány širokému okruhu adresátů od nemocnic přes poskytovatele sociálních služeb, státní úřady, kraje až po obce s rozšířenou působností. On-line publikace je zároveň k dispozici na webových stránkách ÚNMZ, MPO, Porta Medica i CzechMed k volnému využití širokou veřejností.127 zobrazení0 komentářů

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page