top of page
Vyhledat

Stanovisko CzechMed k dopadům změn DPH na zdravotnické prostředky


Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, nesouhlasí s matematickým vyjádřením finančního dopadu DPH pro pacienty a systém veřejného zdravotního pojištění, které je publikováno v médiích. Čísla o velkosti trhu zdravotnických prostředků a o dopadu chystaných změn DPH neodpovídají realitě a ve výsledku mají opačný efekt. Nedosáhneme úspory zdravotnického systému ve výši 3,2 mld Kč, ale právě naopak, vyšší výdaje.


Na Českém rozhlase dne 12. 5. 2023 ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na téma finančního dopadu DPH pro pacienty mimo jiné uvedl: „Pacienti to nepocítí nijak. Je potřeba si říct, že sice u léků se DPH zvýší o 2 procenta, ale u zdravotnických prostředků, což je zhruba desetkrát větší balík peněz, se snížily o 3 procenta. Protože ty z 15 procent klesly na 12 procent. To znamená, že když dáte léky a zdravotnické prostředky dohromady, ušetří zdravotnický systém zhruba 3,2 miliardy na DPH.“ Zdravotnické prostředky nepředstavují ‚desetkrát větší balík peněz‘ než léky. Jak uvádí data ÚZIS, poměr je přesně obrácený.


Tabulka: Vývoj nákladů na lékárenskou péči v letech 2015–2021 z pohledu zdravotních pojišťoven

Zdroj: ÚZIS (https://www.uzis.cz/res/f/008417/ai-2022-01-lekarenska-pece-2021.pdf)


Jak tato matematická nepřesnost ovlivňuje celkový dopad změny sazby DPH? Dramaticky.


Tabulka: Tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za rok 2021

Zdroj: ÚZIS (https://www.uzis.cz/res/f/008417/ai-2022-01-lekarenska-pece-2021.pdf)


Dá se očekávat, že tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků v roce 2022 rostly a stejný vývoj můžeme očekávat i v roce 2023. Z této úvahy jednoznačně vyplývá, že úspora 3,2 mld Kč se nekoná. Nově navrhovaný systém 12procentní sazby DPH přinese naopak vyšší výdaje.


Co se týče výše DPH aplikované na zdravotnické prostředky, plně podporujeme požadavky pacientských organizací, které usilují o sjednocení výše DPH pro kategorii léků i zdravotnických prostředků. Zároveň požadují pro obě kategorie nulovou sazbu DPH. Tento požadavek má oporu i v evropské legislativě. Konkrétně v novelizační směrnici 2022/547, kde se v bodě 6 preambule uvádí, že členské země mají otevřenou možnost aplikovat sazbu DPH nižší než minimální 5procentní, tedy i sazbu 0procentní. V příloze III směrnice 2006/112 o DPH se specifikuje následovně: (citát) | 4) | zdravotnické vybavení, přístroje, zařízení, předměty, pomůcky a ochranné prostředky, včetně ochranných zdravotních masek, obvykle určené pro použití ve zdravotnictví nebo pro použití zdravotně postiženými osobami mohou být ve snížené sazbě DPH nebo zcela osvobozeny.


Česká republika patří v porovnání s členskými státy EU k zemím s nominálně vysokou sazbou DPH. V některých státech EU jsou léky a zdravotnické prostředky od DPH zcela osvobozeny. (Zdroj:https://taxationcustoms.ec.europa.eu/system/files/2021-06/vat_rates_en.pdf)


Pro průmysl zdravotnických prostředků představují změny sazby DPH jen minimální dopad, ale v tomto ohledu plně hájíme zájmy pacientů. „Je potřeba podpořit pacientské organizace. V jiných státech EU jsou zdravotnické prostředky a léky od DPH osvobozeny nebo jsou s výrazně nižší sazbou DPH. Pokud jsme si zvolili jedinou sníženou sazbu, a to navíc na úrovni poměrně vysokých 12 procent, pak je jediné smysluplné řešení léky a zdravotnické prostředky od DPH osvobodit, protože žádná prostřední varianta není na stole,“ navrhuje prezident asociace CzechMed MUDr. Miroslav Palát, MBA.


244 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page