• Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

CZECHMED PODPORUJE ZDRAVOTNÍKY

Kampaň na sociálních sítích

Sledujeme aktuální dění a chceme vyjádřit podporu zdravotníkům v této nelehké době. Na sociálních sítích spouštíme kampaň, která pomůže v šíření osvěty základních opatření doporučovaných v prevenci šíření COVID 19. Budeme rádi, když se k nám připojíte a budete doporučená opatření šířit dál. #pomahamezdravotnikum

UntitledPost (11).jpg
UntitledPost (13).jpg
UntitledPost (12).jpg
UntitledPost (14).jpg

NESTŮJTE STRANOU A POJĎTE S NÁMI FORMOVAT BUDOUCNOST.

ZDRAVOTNICTVÍ A PRŮMYSL,

 TO JE CZECHMED.

Monika Hradecká

(společnost Essity Czech Republic, s.r.o.)

"Naše společnost je zakládajícím členem CzechMed a považujeme za naprosto přirozené, že jsme stále členem, který nejen využívá výhody, ale také se aktivně zapojuje do chodu asociace. Právě aktivním členům přináší členství vyšší přidanou hodnotu. Když máme problém, snažíme se jej společně vyřešit a asociace se za nás postaví. Máme přístup až na nejvyšší místa státní správy, kam jsou mnohdy dveře 'pouze' firmám zapovězeny. Co je ale pro naši firmu globálního rozměru zásadní, že se díky asociaci podílíme na formování legislativního, úhradového a etického prostředí, které přináší transparentnost, předvídatelnost a udržitelnost našeho podnikání na českém trhu."

PROJEKTY
 

Prioritou CzechMed je přispívat ke kultivaci trhu v oblasti zdravotnických prostředků na českém trhu. Cílené aktivity vyvíjí především v těchto oblastech – legislativa, ekonomika, inovace, etika, bezpečnost a kvalita. Práce je realizována formou pracovních skupin a cílených projektů. 

PRŮMYSL
 

Průmysl zdravotnických prostředků patří k nejinovativnějším odvětvím. Ročně registruje na 1 700 patentů. Zdravotnické prostředky jsou nenahraditelnou součástí léčebných procesů. Představují

5 procent celkových výdajů ve zdravotnictví.

 

SLUŽBY

Asociace CzechMed poskytuje svým členům služby v oblasti orientace na trhu zdravotnických prostředků (regulace, úhrady). Aktivně spolupracuje s pracovními skupinami CzechMed, které usilují o kultivaci oblasti zdravotnictví v nejrůznějších tématech. Účastní se připomínkových řízení.

 

  • Facebook Icon
  • Twitter Icon

ASOCIACE CZECHMED

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, je zájmovým sdružením, které na české scéně působí již od roku 1998. Asociace je moderní a dynamicky se rozvíjející organizací, která svým zaměřením a pestrostí aktivit odráží potřeby svých členů a nabízí konkrétní řešení na aktuální otázky. Členství v asociaci přináší možnost vzájemné výměny zkušeností a know-how za plného respektování pravidel hospodářské soutěže. CzechMed je profesionální základnou pro firmy, které se chtějí aktivně účastnit na rozvoji a kultivaci prostředí českého zdravotnictví obecně a podnikatelského prostředí zvlášť. CzechMed je Vaším partnerem pro odborný dialog v rámci národní i mezinárodní spolupráce. 

 

22

LET S VÁMI

CzechMed

 

Letenská 8

118 00  Praha 1​ (Czechia)

info@czechmed.cz

Eva Mutňanská, asistentka asociace (+420 608 539 162)

Anna Svatá, tajemnice asociace (+420 723 782 177)

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

- zájmové sdružení právnických osob

IČO 68381204

Firma registrována u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou L 58582/MSPH

© 2020 CzechMed všechna práva vyhrazena. Created by RENOIR spol. s r. o.