top of page

Etické standardy

CzechMed zavazuje své členy k etickému chování

Všichni členové musí zajistit, že jejich spolupráce se zdravotníky je v souladu s platnou legislativou a s tímto Kodexem. Členové jsou si vědomi, že k tomu, aby odvětví zabývající se zdra­votnickými technologiemi/prostředky bylo schopno pokračovat ve spolupráci se zdravotníky, je nutné dodržovat platné zákony a etické standardy.

Čtěte více ZDE.

Female Doctor
Česká asociace zdravotnických prostředků

NESTŮJTE STRANOU A POJĎTE S NÁMI FORMOVAT BUDOUCNOST.

ZDRAVOTNICTVÍ A PRŮMYSL,

 TO JE CZECHMED.

Momentálně nemáte žádné události
Essity Czech, Monika Hradecká, CzechMed, Česká asociace zdravotnických prostředků

Monika Hradecká

(společnost Essity Czech Republic, s.r.o.)

"Naše společnost je zakládajícím členem CzechMed a považujeme za naprosto přirozené, že jsme stále členem, který nejen využívá výhody, ale také se aktivně zapojuje do chodu asociace. Právě aktivním členům přináší členství vyšší přidanou hodnotu. Když máme problém, snažíme se jej společně vyřešit a asociace se za nás postaví. Máme přístup až na nejvyšší místa státní správy, kam jsou mnohdy dveře 'pouze' firmám zapovězeny. Co je ale pro naši firmu globálního rozměru zásadní, že se díky asociaci podílíme na formování legislativního, úhradového a etického prostředí, které přináší transparentnost, předvídatelnost a udržitelnost našeho podnikání na českém trhu."

PROJEKTY

Prioritou CzechMed je přispívat ke kultivaci trhu v oblasti zdravotnických prostředků na českém trhu. Cílené aktivity vyvíjí především v těchto oblastech – legislativa, ekonomika, inovace, etika, bezpečnost a kvalita. Práce je realizována formou pracovních skupin a cílených projektů. 

PRŮMYSL

Průmysl zdravotnických prostředků patří k nejinovativnějším odvětvím. Ročně registruje na 1 700 patentů. Zdravotnické prostředky jsou nenahraditelnou součástí léčebných procesů. Představují

5 procent celkových výdajů ve zdravotnictví.

 

SLUŽBY

Asociace CzechMed poskytuje svým členům služby v oblasti orientace na trhu zdravotnických prostředků (regulace, úhrady). Aktivně spolupracuje s pracovními skupinami CzechMed, které usilují o kultivaci oblasti zdravotnictví v nejrůznějších tématech. Účastní se připomínkových řízení.

 

  • Facebook Icon
  • Twitter Icon

ASOCIACE CZECHMED

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, je zájmovým sdružením, které na české scéně působí již od roku 1998. Asociace je moderní a dynamicky se rozvíjející organizací, která svým zaměřením a pestrostí aktivit odráží potřeby svých členů a nabízí konkrétní řešení na aktuální otázky. Členství v asociaci přináší možnost vzájemné výměny zkušeností a know-how za plného respektování pravidel hospodářské soutěže. CzechMed je profesionální základnou pro firmy, které se chtějí aktivně účastnit na rozvoji a kultivaci prostředí českého zdravotnictví obecně a podnikatelského prostředí zvlášť. CzechMed je Vaším partnerem pro odborný dialog v rámci národní i mezinárodní spolupráce. 

26

LET S VÁMI

bottom of page